การแปลเปลี่ยน (transformation) ประเด็นเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งที่ปาตานี

โดย วารสาร Surat ฉบับที่ 80 หน้าที่ 6-7 แปลโดย ชินทาโร่ ฮาร่า เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขสำหรับความขัดแย้งที่ปาตานี (คู่กรณี) ทั้งสองฝ่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนท่าที่เดิมที่ประนีประนอมมาเป็นท่าที่ที่ยอมประนีประนอมกัน การประนีประนอมที่นี่ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหลักการเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงที่ประจักษ์ เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคต…

Kak tee, penjaga Rumah Anak Yatim Nusantara, hidup untuk cita-cita anak yatim

di wilayah sempadan selatan atau kawasan yang dikenali sebagai Patani. Hingga kini, seramai 7,297 orang kanak-kanak…

วังของ เติงกู อับดุลกอเดร์

วังของรายา ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ก่ออิฐและฉาบทับด้วยปูนนั้นถูกสร้างอย่างสวยงาม

11-11-1785 บันทึกกิจกรรมรำลึกวันสำคัญของประวัติศาสตร์ปาตานี

บันทึกกิจกรรมรำลึกวันสำคัญของประวัติศาสตร์ปาตานี ที่เคยสูญเสียในครั้งอดีตกาล

นักกิจกรรมสายสุขภาพ กับการจัดการโรคร้าย แม้งานจะล้นมือ แต่ชีวิตสำคัญกว่างานและเงิน

THE MOTIVE จะชวนไปอ่านมุมมองของเธอในการจัดการ ประเมิน วิเคราะห์อาการจากการติดโควิดทั้งครอบครัว แล้วปรับจุดโฟกัสไปยังโรคก่อนเรื่องอื่น เพราะอย่างไรก็ตามชีวิตฅนต้องรอดและสำคัญก่อนงานและเงิน

หมู่บ้านต่างๆ บริเวณต้นน้ำปัตตานีในแผนที่เก่าแก่

แผนที่ของเฮนรี่ ลูอิส ที่ทำขึ้นในปี ค.ศ.1894 (พ.ศ.2437) นั้น ระบุชื่อหมู่บ้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

Pameran “Stop Torture”

“performance art (seni laku)” dalam pameran yang dinamakan “Stop Torture” yang melambangkan penahanan dan penyeksaan yang…

มุมมองการสังหารหมู่ที่ตากใบ การเพิกเฉยของนานาชาติต่อการละเมิดสิทธิในปาตานี

บทความต่อไปนี้นำเสนอโดย นายอาดัม จอห์น (Adam John) ในงานรำลึกเหตุการณ์ตากใบ 17 ปี

ศิลปะ หยุด ซ้อมทรมาน

Performance art เป็นการเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปะ Stop Torture

Komuniti Pulau Panjang – Jambatan Penantian Seratus Tahun dan Tragedi Takbai

Peristiwa berdarah di depan Balai Polis Tak Bai pada 25 Oktober 2004 amat terkenal sebagai satu…