โครงการพัฒนาของรัฐ ในพื้นที่ขัดแย้ง และ โควิด

Motive Topics COVID-19 ระลอกใหม่ กับชะตากรรมพี่น้องในมาเลย์

การรับมือกับ COVID-19 ระลอกใหม่ และชะตากรรมพี่น้องมลายูปาตานีในมาเลย์

MOTIVE Topics “RSD of Patani People” เสียงฅนปาตานีเริ่มดังขึ้น . อังคาร 18 / 8 / 2020

.

MOTIVE Topics “วิกฤติ-โอกาสเศรษฐกิจ ชายแดนใต้ หลัง COVID-19” (11 / 8 / 2020)

MOTIVE Topics ลูกสาวแห่งท้องทะเล “เสียงเล็กๆ จาก…จะนะ” (14 / 7 / 2020)

MOTIVE Topics SEKOLAH MELAYU “Kebiasaan Terbaru” (7 / 7 / 2020)

MOTIVE Topics อับดุลเลาะ อีซอมูซอ “ความยุติธรรมที่ล่าช้า” (30 / 6 / 2020)

Short Clip MOTIVE Topics แชร์ลูกโซ่ “จิตวิทยากลุ่ม” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ในการหลอกลวง

Short Clip MOTIVE Topics แชร์ลูกโซ่ เงิน คือ อำนาจ เราถูกสมองหลอกด้วยความรู้สึก

Short Clip MOTIVE Topics แชร์ลูกโซ่ “Syarikat Bodoh” Bodoh Loba dan Malas