“ตากใบ” จำอะไรได้บ้าง ?

ภาพจำความจริงเกี่ยวกับตากใบ จากคนรุ่นใหม่หลากหลายมุมมอง ที่มีความทรงจำเรื่องการชุมนุมประท้วงที่ตากใบ เมื่อ 25 ตุลาคม 2547