ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 9 : ท่าเรือนานาชาติปาตานี กับกลุ่มชาติต่างๆ (มลายู-จีน-เขมร-อาหรับ-อินเดีย-ชวา)

ตรงทะเลใกล้ท่าเรือนั้นก็เปรียบเสมือนดวงดาวบนท้องฟ้า เพราะแสงสว่างจากโคมไฟจะระยิบระยับทั่วทั้งทะเล และนี่คือความยิ่งใหญ่และการมีชื่อเสียงของปาตานีไปยังทั่วโลก

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 7 : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครองเมืองปาตานี เมืองไชยา และเมืองซึงโฆรา

ตามบันทึกประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวมาในตอนก่อนหน้านี้ราชาเมืองปาตานีมีพื้นเพเดิมมาจากเมืองกือดะห์ (รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย)

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 6 : การเข้ามามีอำนาจเหนือดินแดนอาณาจักรลังกาสุกะของอาณาจักรศรีวิชัย

"ที่นี่ คือ จุดเริ่มต้นของแผ่นดินมลายู (Disinilah bermulai tanah Melayu)" หรือ Semenanjung Tanah Melayu" แปลว่าคาบสมุทรมลายู

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 5 : การย้ายเมืองราชธานีมายังหมู่บ้านโต๊ะตานี เปาะตานี และปาตานี จวบจนปัจจุบัน

ปาตานี พึ่งจะมีชื่อว่า ปาตานี ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะย้ายราชธานีจากเมืองยืแร (อ.ยะรัง จ.ปัตตานี) ไปยังเมืองกรือเซะ (บ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี)

นักศึกษามุสลิมเรียกร้อง ยกเลิกเก็บ DNA ในการเกณฑ์ทหารจังหวัดภาคใต

ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ หลัก

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 4 : การเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยพ่อค้าชาวฮินดูมายังอาณาจักรลังกาสุกะ

"ปาตานี (จังหวัดชายแดนใต้) คือ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรลังกาสุกะ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีชื่อเสียง"

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 3 : กำเนิดอาณาจักรลังกาสุกะ ก่อนท่านศาสดามูฮำหมัดจะประสูติ

อาณาจักรลังกาสุกะ (Langkasuka) เป็นชื่อภาษาสันสกฤต "ลังกา" แปลว่า "เกาะ" ส่วน "สุกะ" แปลว่า "ความสุข" แปลโดยรวมคือ อาณาจักรที่มากด้วยความสุข

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 2 : ทำความรู้จักหนังสือประวัติศาสตร์ปาตานี โดย เชค ฟากีห์ อาลี อัล-ฟาตอนี

สุลต่าน มูศอฟฟาร์ ชาห์ เป็นกษัตริย์องค์ที่สองของอาณาจักรปาตานีหลังจากกษัตริย์องค์แรกซึ่งเป็นบิดามีนามว่า “สุลต่าน อิสมาอีล ชาห์” หรือ "พญาตู นักปา อินทิรา สิ้นพระชนม์

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักหนังสือประวัติศาสตร์ปาตานี โดย เชค ดาวูด อัล-ฟาตอนี

หนังสือเล่มนี้เขียนคำนำโดย เชค ดาวูด อัล-ฟาตอนี ท่านคือ นักปราชญ์ นักเขียน นักแปล และเป็นบุคคลสำคัญของแหลมมลายูเมื่อ 251 ปีก่อน

ปาตานีในอดีต : “ความเป็นไทย” ที่เจือจาง สำหรับ “ฅนมลายู”

“ความเป็นไทย” ที่รัฐไทยพยายามยัดเยียดให้ฅนมลายูจึงเป็นสิ่งแปลกปลอม