อึ้ง ! พบวิธีการซ้อมทรมาน ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง จชต. 10 วิธี เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

รูปแบบ ประเภท และวิธีการซ้อมทรมานทั้งหมดนี้มันจะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หากมีแรงกดดันจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการร้องเรียน เขาก็จะถามถึงร่องรอย หรือ บาดแผล

กรณีคลุมถุงดำ โดย ผกก.โจ้ มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน กับการทรมานผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง จชต.โดย จนท.รัฐ

กลายเป็นวงจรของการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง จึงกลายเป็นกำแพงที่ทำให้สังคมไทยไม่เห็นว่าการซ้อมทรมานในพื้นที่ายแดนใต้เป็นเรื่องจริง