ปาตานี ปาเลสไตน์ – ดินแดนแห่งบรรดาชะฮีด

Patani Palestin Bumi Shuhada
.
วารสาร Surat ฉบับที่ 103 หน้าที่ 1 เดือนตุลาคม 2023
แปลโดย ชินทาโร่ ฮาร่า
.

ปาเลสไตน์ตั้งอยู่ที่ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นดินแดนแห่งชูฮาดา (บรรดาผู้เสียชีวิตเป็นชะฮีดหรือมรณสักขี) ที่อัลลอฮฺประทานพร ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์และดินแดนแห่งบรรดานบี โดยมีประชาชนเป็นชาวอาหรับ ส่วนปาตานีอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนภาคสมุทรมลายู ดินแด่นที่อัลลอฮฺประทานพร ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์และดินแดนที่ให้เกิดอุลามาอฺและปัญญาชนอิสลามหลาย ๆ ท่าน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนเชื่อชาติมลายูที่ได้รับอิสลามและมีความศรัทธา พื้นที่ทั้งสองแห่งนี้มีเนื้อที่เกือบพอ ๆ กัน คือ 7,000 ตารางกิโลเมตร และจำนวนประชาชนก็เกือบเท่ากันคือสามล้านคน

ดินแดนปาเลสไตน์ถูกยึดครองและตกเป็นอาณานิคมของระบอบไซออนิสต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 ปาตานีก็ตกเป็นอาณานิคมของพวกกาฟีรฮัรบีสยาม กาฟีรวาตอนี (กาฟีรที่บูชาเทวรูป/กาฟีรเลวร้ายที่สุด/โง่เขลา) ในปี ค.ศ. 1785 ประชาชนของทั้งสองประเทศถูกกดขี่ ถูกรังแก ถูกควบคุมตัว ถูกตี ถูกควบคุมตัว ถูกจำคุกและถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยระบอบของพวกนักล่าอาณานิคม

อิสราเอลปัฒนานิคมของคนยิวในดินแดนของชาวปาเลสไตน์ เช่นเดียวกันกับพวกสยามที่พัฒนานิคม (สร้างตนเอง) ของคนสยามในพื้นที่ต่าง ๆ ของปาตานี

ประชาชนปาเลสไตน์ลุกขึ้นดำเนินการอินตีฟาดา (intifada) หรือการต่อต้านอิสราเอล และที่ปาตานี (ประชาชนก็) ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเอกราชจากนักล่าอาณานิคมสยาม แต่พวกเขากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย และหลายคนก็เสียชีวิตเป็นชะฮีด

ถึงแม้ว่า ประเทศปาเลสไตน์ล้อมรอบด้วยชาวอาหรับกว่า 450 ล้านคน หรือ 1.4 พันล้านคนอิสลามทั่วโลก ซึ่งประเทศอิสลามส่วนมากเป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ (Arab League) และองค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation, OIC) ส่วนปาตานีล้อมรอบโดยชาวมลายู 27.8 ล้านคน และประชาคมอิสลามที่มีประชาชนกว่า 250 ล้านคนในภูมิภาคนี้ และอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน (the Association of Southeast Asean Nations) แต่ความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นทั้งสองพื้นที่ (ปาเลสไตน์และปาตานี) ก็ไม่ได้รับความสำคัญ

พวกเราต่อต้าน (นักล่าอาณานิคม) เต็มความสามารถโดยอาศัยทุกวิธีการ แต่ดุอาอฺ (การขอพรจากอัลลอฮฺ) ยังเป็นอาวุธที่มีอำนาจอย่างสูงสำหรับผู้มีศรัทธาเพื่อปกป้องตัวเองจากความโหดเหี้ยมของพวกกาฟีรและยิว พวกเราจึงต้องดุอาอฺให้มากเพื่อสันติภาพและความชัยชนะของชาวอิสลามทั่วโลกที่อยู่สถานการณ์วุ่นวาย แต่อย่าลืมว่า ปาตานีก็ต้องการดุอาอฺของทุกท่าน
.
.
หมายเหตุ : แปลจาก วารสาร SURAT ฉบับ 103 หน้าที่ 1 เดือนตุลาคม 2023 โดยชินทาโร่ ฮาร่า ซึ่งทาง The Motive เล็งเห็นถึงประโยชน์จากบทความดังกล่าวเพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพปาตานีจากมุมมองของฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐ และได้รับอนุญาตการแปลความจากกองบรรณาธิการของวารสาร SURAT ซึ่งเป็นวารสารภาษามลายู (รูมี-ยาวี) ที่เผยแพร่อยู่ในต่างประเทศและพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ ในรูปแบบของไฟล์พีดีเอฟ มีลักษณะของการส่งต่อในอีเมลล์ เพื่อสื่อสารเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับขบวนการเอกราชปาตานีในปัจจุบัน