ชาวปาตานี 6 พันคน รวมตัวกดดันอิสรอเอล – ประกาศเคียงข้างปาเลสไตน์

ชาวปาตานี 6 พันคน รวมตัวกดดันอิสรอเอล – ประกาศเคียงข้างปาเลสไตน์. อิสมาอีล ฮายีแวจิ : เขียน กูยิ อีแต : ภาพ . พี่น้องชาวมลายูมุสลิมปาตานี/จังหวัดชายแดนใต้…

ปาตานี ปาเลสไตน์ – ดินแดนแห่งบรรดาชะฮีด

ดินแดนปาเลสไตน์ถูกยึดครองและตกเป็นอาณานิคมของระบอบไซออนิสต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948