รังสรรค์สังคมตื่นรู้ กระตุ้นการขบคิดของฅน Creating the awaken society, Motivating the thought of the people
Peace Process

การแปลเปลี่ยน (transformation) ประเด็นเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งที่ปาตานี

โดย วารสาร Surat ฉบับที่ 80 หน้าที่ 6-7 แปลโดย ชินทาโร่ ฮาร่า เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขสำหรับความขัดแย้งที่ปาตานี (คู่กรณี) ทั้งสองฝ่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนท่าที่เดิมที่ประนีประนอมมาเป็นท่าที่ที่ยอมประนีประนอมกัน การประนีประนอมที่นี่ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหลักการเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงที่ประจักษ์ เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคต ความขัดแย้งที่ปาตานีหรือทางใต้ของประเทศไทยนั้น (รัฐบาลไทยอ้างตลอดมาว่า) เป็นปัญหาภายในและไม่เปิดช่องทางให้แก่โลกภายนอกมีบทบาทใด ๆ (อย่างไรก็ตาม) ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียวย่อมก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และจำเป็นต้องให้ฝ่ายนักต่อสู้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางแก้ไขด้วย แต่ฝ่ายนักต่อสู้ต้องการฝ่ายที่สามที่จะเป็นผู้ไกลเกลี่ย (ในกระบวนการ) เพราะท่าที่ของรัฐบาลไทยนั้นไม่ได้ทำให้ฝ่ายนักต่อสู้มั่นใจว่า ฝ่ายรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้อย่างยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีได้ การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับบีอาร์เอ็นที่ต่างประเทศเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญตั้งแต่ความขัดแย้งอุบัติขึ้นมาที่ปาตานี ในกระบวนการเจรจารอบนี้ ได้มีการพบปะกันอย่างเป็นทางการสองครั้งและประชุมทีมเทคนิคสามครั้งแล้ว…

Human Rights

สน.ปทุมวันออกหมายเรียกไครียะห์ ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉิน นศ.ม.อ.ปัตตานี เรียกร้องรัฐเลิกคุกคามประชาชน

เมื่อเย็นวันนี้(อังคารที่ 4 ม.ค.65) ไครียะห์ ระหมันยะ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ได้รับหมายเรียกจาก สน.ปทุมวัน ในขณะที่เจ้าตัวนั่งเรียนในห้องเรียน ม.อ.ปัตตานี โดยในหมายระบุความผิดฐาน “ร่วมกันฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินฯ และร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงโดนไม่ได้รับอนุญาต”ซึ่งไครียะห์ จะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ สน.ปทุมวันในวันที่ 7 มกราคม 2565 นี้ ไครียะห์ได้เขียนในเฟสบุ๊คเพิ่มว่า “ประเทศไทยนี้ เรามิอาจแสดงความเห็น หรือพูดอะไรได้อีกแล้วหรืรังแกหนูทำไม หนูแค่อยากมาเรียนหนังสือให้เหมือนเพื่อนคนอื่นทั่วไป หรือประเทศ(ไทย)นี้ใครจะไม่มีสิทธิ์พูด หรือแสดงความคิดเห็นอะไรได้อีกแล้วกระนั้นหรือ” เมื่อค่ำวันเดียวกัน ทางด้านพรรคกิจประชา ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…