ขีดเส้นตายรัฐบาล 5 ตุลา เตรียมยกระดับต้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

"เราจะรอฟังคำตอบจากรัฐบาลจนถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2563 และหากไม่มีคำตอบใด เครือข่ายจะนะรัษ์ถิ่นจะเดินทางขึ้นกรุงเทพ เพื่อไปสอบถามถึงข้อเรียกร้องกับรัฐบาลโดยตรงที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป"

ตราบใดที่ลำคลองแห่งนี้ไม่แห้งขอด เราจะไม่ออกไปทำงานนอกพื้นที่อย่างแน่นอน

เมื่อทรัพยากรที่คอยหล่อเลี้ยงครอบครัวถูกทำลาย และเสาหลักของบ้านต้องออกไปทำงานหาเงินนอกพื้นที่

MOTIVE Topics “วิกฤติ-โอกาสเศรษฐกิจ ชายแดนใต้ หลัง COVID-19” (11 / 8 / 2020)

วิถีมุสลิมและเงินหมุนเวียนในวันรายอกุรบ่านชายแดนใต้

วิถีมุสลิมและเงินหมุนเวียนในวันรายอกุรบ่านชายแดนใต้

Short Clip MOTIVE Topics แชร์ลูกโซ่ “Syarikat Bodoh” Bodoh Loba dan Malas

Short Clip The Motive Update มุมมองนักธุรกิจรุ่นใหม่ ปาตานี/ชายแดนใต้ ต่อ พ.ร.ก.กู้เงิน

Short Clip MOTIVE Topics ศูนย์ผลิตอาหารโคเนื้อ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า

Short Clip MOTIVE Topics “ยกระดับอาชีพ บ้านๆ เพิ่มมูลค่าการผลิต”

MOTIVE Topics ยกระดับอาชีพบ้านๆ โคขุนรามัน ชบาฟาร์ม (26/5/2020)

THE MOTIVE Update แรงงานต้มยำมาเลย์ มาตรการปิดหมู่บ้าน

อัปเดตแรงงานต้มยำ มาเลย์ เตรียมเดินทางกลับบ้านเกิด