POST ELECTION: PEACE VISION เปิดศึกประชันวิสัยทัศน์สันติภาพ เลือกตั้ง “66 พรรคการเมืองในเส้นทางสันติภาพปาตานี

เวทีดีเบตแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องประชุม สนอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

11-11-1785 บันทึกกิจกรรมรำลึกวันสำคัญของประวัติศาสตร์ปาตานี

บันทึกกิจกรรมรำลึกวันสำคัญของประวัติศาสตร์ปาตานี ที่เคยสูญเสียในครั้งอดีตกาล

“ตากใบ” จำอะไรได้บ้าง ?

ภาพจำความจริงเกี่ยวกับตากใบ จากคนรุ่นใหม่หลากหลายมุมมอง ที่มีความทรงจำเรื่องการชุมนุมประท้วงที่ตากใบ เมื่อ 25 ตุลาคม 2547

Melody Of Takbai

The Motive ชวนสนทนากับศิลปินที่บันทึกประวัติศาสตร์ตากใบผ่านเสียงเพลง ดนตรี ศิลปะ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานแขนงเดียวกันที่อยู่ในยุคที่ต้องพูดตรงไปตรงมา ที่ส่งเสียงบอกว่าเจ็บปวดผ่านบทเพลงและท่วงทำนองที่ลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการใช้กฎหมาย”นายกฯ ต้องแสดงสปิริต “ลาออก”

ประยุทธ์ บกพร่อง ตั้งแต่สืบทอดอำนาจ”ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการใช้กฎหมาย”นายกฯ ต้องแสดงสปิริต “ลาออก”กมลศักดิ์ ลีวาเมาะส.ส. นราธิวาส พรรคประชาชาติ

นายกฯ ต้องลาออก”ผมต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชน ไม่หักหลังอุดมการณ์”

"ผมต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชน ไม่หักหลังอุดมการณ์" อันวาร์ สาและ ส.ส. ปัตต

10 ผู้ต้องหาคดีคาร์ม็อบยะลา มารับทราบข้อหาร่วมกันจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โควิด

ผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีคาร์ม็อบยะลาทั้ง 10 รายให้การปฏิเสธ

7 สิงหาคม ม็อบปัตตานีแห่รถชุมนุมไล่นายก

โควิดและความไม่ชัดเจนในสังคมชายแดนใต้