โครงการพัฒนาของรัฐ ในพื้นที่ขัดแย้ง และ โควิด

TimeMachine ลำดับเหตุการณ์ 25 ตุลาฯ 2547 โศกนาฏกรรมตากใบ

#TimeMachine ลำดับเหตุการณ์ 25 ตุลาฯ 2547 โศกนาฏกรรมตากใบ • เหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 เป็นบทเรียนสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง• เป็นบทเรียนที่มีคนตาย แต่ไม่มีใครถูกลงโทษ “สิ่งที่อาจจะเลวร้ายที่สุด มันไม่ใช่แค่การทำให้คนตาย…

โศกนาฏกรรม ตากใบ 47 บทเรียนในประวัติศาสตร์ มุมมองของฅนรุ่นใหม่

ทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

ผศ.มัสลัน มาหะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

รัฐธรรมนูญฅนจน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นี่ 2020 แล้วนะค่ะ

Motive Topics COVID-19 ระลอกใหม่ กับชะตากรรมพี่น้องในมาเลย์

การรับมือกับ COVID-19 ระลอกใหม่ และชะตากรรมพี่น้องมลายูปาตานีในมาเลย์

MOTIVE Topics “RSD of Patani People” เสียงฅนปาตานีเริ่มดังขึ้น . อังคาร 18 / 8 / 2020

.

PerMAS ขึ้นเวทีประชาธิปไตย ย้ำ “ปัญหาปาตานีเป็นปัญหาการเมือง”

PerMAS ขึ้นเวทีประชาธิปไตย ย้ำ "ปัญหาปาตานีเป็นปัญหาการเมือง"

MOTIVE Topics “วิกฤติ-โอกาสเศรษฐกิจ ชายแดนใต้ หลัง COVID-19” (11 / 8 / 2020)

MOTIVE Topics ลูกสาวแห่งท้องทะเล “เสียงเล็กๆ จาก…จะนะ” (14 / 7 / 2020)