TimeMachine ลำดับเหตุการณ์ 25 ตุลาฯ 2547 โศกนาฏกรรมตากใบ

โศกนาฏกรรม ตากใบ 47 บทเรียนในประวัติศาสตร์ มุมมองของฅนรุ่นใหม่

กอ.รมน.ภาค4 สน. และ ศอ.บต. ร่วม 13 สถาบันการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ สร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์แก่ฅนรุ่นใหม่

(MOA) ระหว่าง ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ 13 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษา

ทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

ผศ.มัสลัน มาหะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

เผยข้อมูล “การอุ้มหาย” ปาตานี/ชายแดนใต้

30 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็น “วันผู้สูญหายสากล” (International Day of the Disappeared) The Motive ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก ชุด “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผู้ถูกบังคับให้สูญหายหรือ ภาษาทั่วไปเรียกว่า…

‘ซูกริฟฟี-เปอร์มัส’ ร่วมเวที ‘เราคือเพื่อนกัน’ ลั่น รู้ไหมลูกเสือไล่หมาออกจากทำเนียบเขาทำอย่างไร

เผยเรื่องราวการตายของอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ในค่ายทหาร ขอ 30 วินาทียืนนิ่งพร้อมชู 3 นิ้วเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอับดุลเลาะและความอยุติธรรม ตอบรัฐบาลชี้ชูสามนิ้วคือลูกเสือ บอกให้รู้ว่าลูกเสือไล่หมาออกจากทำเนียบอย่างไร ซัดการปกครองแบบทหารอำนาจนิยมทำให้ฅนกลัว แต่วิธีการนี้แสดงให้เห็นว่า เขากำลังกลัวประชาชน.วันที่ 27 ส.ค.2563 ณ…

ปริศนาการตายของ ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’

อินโฟกราฟฟิก ชุด "ปริศนาการตายของอับดุลเลาะ อีซอมูซอ"

ครบรอบ 1 ปี ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’ เสียชีวิต

อับดุลเลาะเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หลังจากที่นอนรักษาตัวรวม 35 วันเพราะอาการสมองบวมอันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาถูกเชิญตัวไปให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63 และต่อมากลายเป็นผู้ป่วยหนักในวันที่ 21 ก.ค.63…

คุยกับประธานเปอร์มัส ตอนที่ 1 : สันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประเทศไทยไร้ประชาธิปไตย

พวกเราเชื่อว่าสันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนจำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ