สรุปเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ 5-11 ก.ค. 2021

สรุปเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ในพื้นที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.ค.2021 มีเหตุปิดล้อมปะทะ 2 ครั้ง ปิดล้อมควบคุมตัว 2 ครั้ง วางเพลิง 2 ครั้ง วิสามัญ 2 ครั้ง…

ไทยพบวิกฤติโควิด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ผู้ป่วยอาการหนักใกล้ตาย.

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2021 เวลา 20.30 น. สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (CAP) ได้มีการจัดวงเสวนาออนไลน์ผ่านรายการ “PATANI Update / ปาตานีอัพเดท” ในหัวข้อ “การตระหนักร่วมในการรับมือโรคระบาดโควิด 19”…

ปาตานีในอดีต : การต่อสู้เพื่อเอกราชในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

ประวัติศาสตร์การลุกฮือของคนปาตานี ต่อต้านการปกครองของรัฐสยามจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคือรัฐไทย เพื่อทวงคืนอัตลักษณ์มลายูของชาติที่ไร้รัฐ

TimeMachine ลำดับเหตุการณ์ 25 ตุลาฯ 2547 โศกนาฏกรรมตากใบ

โศกนาฏกรรม ตากใบ 47 บทเรียนในประวัติศาสตร์ มุมมองของฅนรุ่นใหม่

กอ.รมน.ภาค4 สน. และ ศอ.บต. ร่วม 13 สถาบันการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ สร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์แก่ฅนรุ่นใหม่

(MOA) ระหว่าง ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ 13 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษา

ทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

ผศ.มัสลัน มาหะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

เผยข้อมูล “การอุ้มหาย” ปาตานี/ชายแดนใต้

30 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็น “วันผู้สูญหายสากล” (International Day of the Disappeared) The Motive ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก ชุด “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผู้ถูกบังคับให้สูญหายหรือ ภาษาทั่วไปเรียกว่า…

‘ซูกริฟฟี-เปอร์มัส’ ร่วมเวที ‘เราคือเพื่อนกัน’ ลั่น รู้ไหมลูกเสือไล่หมาออกจากทำเนียบเขาทำอย่างไร

เผยเรื่องราวการตายของอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ในค่ายทหาร ขอ 30 วินาทียืนนิ่งพร้อมชู 3 นิ้วเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอับดุลเลาะและความอยุติธรรม ตอบรัฐบาลชี้ชูสามนิ้วคือลูกเสือ บอกให้รู้ว่าลูกเสือไล่หมาออกจากทำเนียบอย่างไร ซัดการปกครองแบบทหารอำนาจนิยมทำให้ฅนกลัว แต่วิธีการนี้แสดงให้เห็นว่า เขากำลังกลัวประชาชน.วันที่ 27 ส.ค.2563 ณ…

ปริศนาการตายของ ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’

อินโฟกราฟฟิก ชุด "ปริศนาการตายของอับดุลเลาะ อีซอมูซอ"