จดหมายเปิดผนึกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง ให้นายกฯลาออก และเสนอปฏิรูปสถาบันฯ

ก่อนจะประกาศสลายการชุมนุม 19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร เช้าวันที่ 20 กันยายน 63 หลังจากปักหมุดคณะราษฎร ครั้งที่ 2 ที่สนามหลวง แกนนำประกาศเคลื่อนขบวนเปลี่ยนจากที่จะยื่นหนังสือให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล กลับเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อยื่นหนังสือผ่านองคมนตรี


รุ่ง น.ส.ปนัสยา สิทธิจริวัฒนกุล เป็นตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะขอผ่านเข้าไปยื่นหนังสือให้แก่องคมนตรี โดยหนังสือได้ยื่นผ่าน พล.ต.ท.ภัคพงค์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้รับ


โดยหนังสือฉบับนี้เป็นจดหมายเปิดผนึก เนื้อความระบุว่า เรียน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องด้วย แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและมวลราษฎรนับแสน ได้แสดงความตั้งใจที่จะนำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศประชาธิปไตยอันไม่มีอำนาจนอกระบบใดเข้าแทรกแซง ดังที่ปรากฏในการชุมนุมวันที่19 กันยายน 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีจ้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกลุ่มเครือข่ายผลประโยชน์ที่ถูกแต่งตั้งมาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อธำรงไว้ซึ่งอำนาจของระบบเผด็จการ ลาออกทั้งหมด

2.ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยจะต้องมีการตั้งสสร. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และต้องร่างใหม่ได้ทุกหมวด ทุกมาตรา โดยเฉพาะหมวดพระมหากษัตริย์

3.ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ตามแนวทางที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เรียกร้อง 10 ข้อ

ด้วยเหตุที่พระองค์ในฐานะใจกลางศักดินาและทรงพระราขอำนาจควบคุมองคาพยพระบอบเผด็จการทั้งหมด จึงขอให้พระองค์รวมถึงองคาพยพที่อยู้ใต้อำนาจของพระองค์ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอของพวกเรา ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีข้อใดมีเนื้อหาล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่ หากแต่เป็นไปเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ และเป็นทางออกของวิกฤติศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นกับพระองค์ในกาลปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว เพราะหากเนิ่นช้า ราษฎรที่กำลังทุกข์ยากจะตั้งคำถามต่อความเอาใจใส่ราษฎรของพระองค์

ด้วยความเคารพ

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
รวมถึงมวลราษฎรที่มิยอมเป็นฝุ่นธุลี


ด้านพล.ต.ท.ภัคพงค์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มารับหนังสือแทน สำนักงานทำเนียบองคมนตรี จะส่งหนังสือตามขั้นตอน ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป