PEACE PROCESS MARKETING: การตลาดในกระบวนการสันติภาพ

นกระบวนการสันติภาพ ณ ตอนนี้ มองเห็นหรือไม่ว่า ลูกค้าหรือผู้บริโภค คือใคร อะไรคือสิ่งโน้มน้าวใจสามารถทำให้ลูกค้าหันมาสนใจยอมที่จะเสียเวลาติดตาม

เจ๊ะมูดอ เจ๊ะเต๊ะ – ตัวแทนฝ่ายการเมือง BRN

“เราจะต้องคลี่คลายปัญหาด้วยวิถีทางการเมือง” เจ๊ะมูดอ เจ๊ะเต๊ะ - ตัวแทนฝ่ายการเมือง BRN

มลายูคือตัวตนของชาติพันธุ์

การกล่าวปาฐกถาโดย Dr.Abdul Rahman Dewani (Ucap Utama - Bahasa Melayu) ด้วยภาษามลายู ใน SCENARIO PATANI 2022 เมื่อวันที่ 19…

การสร้างสันติภาพจะสามารถแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหน

ชาติมลายูปาตานี ตั้งแต่ตกในมือของสยามจนถึงวันนี้ ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยและสงบสุข

แดง ขาว เขียว จันทร์เสี้ยวและดวงดาว
เมื่อธงปฏิวัติมลายูปาตานีถูกโบกสะบัดอยู่ในโลกออนไลน์

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี ใช้ YouTube ในการสื่อสารกับมวลชนในพื้นที่ และมีการขยายประเด็นต่อในโซเชียลมีเดีย

เปิดประตูแห่งความชัยชนะด้วยเอกภาพและการรวมตัวของชาติมลายูปาตานี

GERBANG KEMENANGAN TERBUKA DALAM KESATUAN DAN PERSATUAN RAKYAT BANGSA MELAYU PATANI วารสาร Surat ฉบับที่ 83 เดือนกุมภาพันธ์…

รัฐบาลไทยไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพ

ในบทความสั้น “KERAJAAN THAI TIDAK MAMPU MENYELARASKAN SUASANA RUNDINGAN DAMAI” วารสาร Surat ฉบับที่ 83 เดือนกุมภาพันธ์ 2022 หน้าที่…

การแปลเปลี่ยน (transformation) ประเด็นเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งที่ปาตานี

โดย วารสาร Surat ฉบับที่ 80 หน้าที่ 6-7 แปลโดย ชินทาโร่ ฮาร่า เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขสำหรับความขัดแย้งที่ปาตานี (คู่กรณี) ทั้งสองฝ่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนท่าที่เดิมที่ประนีประนอมมาเป็นท่าที่ที่ยอมประนีประนอมกัน การประนีประนอมที่นี่ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหลักการเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงที่ประจักษ์ เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคต…

ปฏิบัติการ ปิดล้อม – ปะทะ – วิสามัญจากยุทธการตาเซะ ปี 63 จนถึง ยุทธการฮูแตยือลอ ปี 64

รวบรวมปฏิบัติการทางการทหาร ของหน่วยงานความมั่นคงไทยต่อฝ่ายกองกำลังติดอาวุธปาตานีปฏิบัติการ ปิดล้อม - ปะทะ - วิสามัญจากยุทธการตาเซะ ปี 63 จนถึง ยุทธการฮูแตยือลอ ปี 64.

The Patani ร่อนหนังสือให้รัฐไทย, มาเลย์, BRN, ICRC และ UN หวังช่วยกันจัดการโควิดในพื้นที่ปาตานีได้สำเร็จ

The Patani มองโควิดระลอกล่าสุดค่อนข้างสาหัส อาจจะด้วยความรุนแรงของตัวมันเอง และการจัดการของภาครัฐเองด้วย