บีอาร์เอ็นในสายตาของประชาชนปาตานี ประชาคมอาเซียนและสังคมนานาชาติ

BRN DI MATA RAKYAT PATANI, KOMUNITI ASEAN DAN MASYARAKAT ANTARABANGSA.วารสาร Surat ฉบับที่ 103 หน้าที่ 5-6 เดือนตุลาคม…

ปาตานี ปาเลสไตน์ – ดินแดนแห่งบรรดาชะฮีด

ดินแดนปาเลสไตน์ถูกยึดครองและตกเป็นอาณานิคมของระบอบไซออนิสต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948

รัฐบาลไทยต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างต่อประเด็นการลุกขึ้น(ตื่นตัวทางการเมือง)

การลุกขึ้น(ตื่นตัวทางการเมือง)ของชนชาติบนโลกนี้เป็นเรื่องปกติ ทุกสิ่งที่มีชีวิตต้องการเสรีภาพตามธรรมชาติ

การแก้ไขความขัดแย้งของพรรคก้าวไกล

ความขัดแย้งที่ปาตานีเกิดจากการปกครองแบบอาณานิคมของสยาม/ไทยต่อรัฐปาตานีตั้งแต่ ค.ศ. 1785

PEACE PROCESS MARKETING: การตลาดในกระบวนการสันติภาพ

นกระบวนการสันติภาพ ณ ตอนนี้ มองเห็นหรือไม่ว่า ลูกค้าหรือผู้บริโภค คือใคร อะไรคือสิ่งโน้มน้าวใจสามารถทำให้ลูกค้าหันมาสนใจยอมที่จะเสียเวลาติดตาม

เจ๊ะมูดอ เจ๊ะเต๊ะ – ตัวแทนฝ่ายการเมือง BRN

“เราจะต้องคลี่คลายปัญหาด้วยวิถีทางการเมือง” เจ๊ะมูดอ เจ๊ะเต๊ะ - ตัวแทนฝ่ายการเมือง BRN

มลายูคือตัวตนของชาติพันธุ์

การกล่าวปาฐกถาโดย Dr.Abdul Rahman Dewani (Ucap Utama - Bahasa Melayu) ด้วยภาษามลายู ใน SCENARIO PATANI 2022 เมื่อวันที่ 19…

การสร้างสันติภาพจะสามารถแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหน

ชาติมลายูปาตานี ตั้งแต่ตกในมือของสยามจนถึงวันนี้ ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยและสงบสุข

แดง ขาว เขียว จันทร์เสี้ยวและดวงดาว
เมื่อธงปฏิวัติมลายูปาตานีถูกโบกสะบัดอยู่ในโลกออนไลน์

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี ใช้ YouTube ในการสื่อสารกับมวลชนในพื้นที่ และมีการขยายประเด็นต่อในโซเชียลมีเดีย

เปิดประตูแห่งความชัยชนะด้วยเอกภาพและการรวมตัวของชาติมลายูปาตานี

GERBANG KEMENANGAN TERBUKA DALAM KESATUAN DAN PERSATUAN RAKYAT BANGSA MELAYU PATANI วารสาร Surat ฉบับที่ 83 เดือนกุมภาพันธ์…