รัฐบาลไทยไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพ

ในบทความสั้น “KERAJAAN THAI TIDAK MAMPU MENYELARASKAN SUASANA RUNDINGAN DAMAI” วารสาร Surat ฉบับที่ 83 เดือนกุมภาพันธ์ 2022 หน้าที่…

การแปลเปลี่ยน (transformation) ประเด็นเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งที่ปาตานี

โดย วารสาร Surat ฉบับที่ 80 หน้าที่ 6-7 แปลโดย ชินทาโร่ ฮาร่า เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขสำหรับความขัดแย้งที่ปาตานี (คู่กรณี) ทั้งสองฝ่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนท่าที่เดิมที่ประนีประนอมมาเป็นท่าที่ที่ยอมประนีประนอมกัน การประนีประนอมที่นี่ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหลักการเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงที่ประจักษ์ เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคต…

ปฏิบัติการ ปิดล้อม – ปะทะ – วิสามัญจากยุทธการตาเซะ ปี 63 จนถึง ยุทธการฮูแตยือลอ ปี 64

รวบรวมปฏิบัติการทางการทหาร ของหน่วยงานความมั่นคงไทยต่อฝ่ายกองกำลังติดอาวุธปาตานีปฏิบัติการ ปิดล้อม - ปะทะ - วิสามัญจากยุทธการตาเซะ ปี 63 จนถึง ยุทธการฮูแตยือลอ ปี 64.

The Patani ร่อนหนังสือให้รัฐไทย, มาเลย์, BRN, ICRC และ UN หวังช่วยกันจัดการโควิดในพื้นที่ปาตานีได้สำเร็จ

The Patani มองโควิดระลอกล่าสุดค่อนข้างสาหัส อาจจะด้วยความรุนแรงของตัวมันเอง และการจัดการของภาครัฐเองด้วย

PATANIOLOGY-ปาตานีวิทยา.ทำความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพในปาตานี กรณีการเจรจาระลอกใหม่.

เพราะเป็นปัญหาทางการเมืองที่มีรากเหง้ามาเป็นร้อย ๆ ปีซึ่งเป็นเรื่องของรัฐ-ชาติสมัยใหม่ (Nation-State) กับ ชาตินิยมชาติพันธุ์ (Ethnonationalism) โดยรากเหง้าของปัญหานั้นส่วนหนึ่งเป็นมรดกในยุคอาณานิคม ทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากลําบาก และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้โดยง่าย .

สรุปเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ 5-11 ก.ค. 2021

สรุปเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ในพื้นที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.ค.2021 มีเหตุปิดล้อมปะทะ 2 ครั้ง ปิดล้อมควบคุมตัว 2 ครั้ง วางเพลิง 2 ครั้ง วิสามัญ 2 ครั้ง…

ความคืบหน้า เจรจาสันติภาพ เน้นคุยผ่านออนไลน์

3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะพูดคุยฝ่ายไทยกับคณะพูดคุยของ BRN พบปะกันผ่านทางระบบประชุมทางไกลหรือออนไลน์

ผู้นำศาสนาต้องกล้าอธิบาย เพื่อนำชุมชนคุยกับรัฐ ส่วนศาสนาไม่ใช่จุดที่สร้างความหวาดระแวง

ผู้นำศาสนา ต้องกล้าอธิบายให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ มันคือการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อนำไปปรับปรุงและปฏิบัติต่อกันในครั้งต่อไปให้ดีกว่าเดิม

ปาตานีในสภาวะวิกฤติการเมืองไทย ตอนที่ 1 : ปาตานีไม่มีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย

ผมพยายามจะพูดว่า เราจะสร้างการต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างไรโดยไม่ผลักอุดมการณ์ทางการเมืองของทุกฅนออกไปจากพื้นที่

ศาลสั่งจำคุกบาบอปอเนาะในหนองจิก ตร.อายัตคดีซ้ำผู้ต้องขังมั่นคงในวันปล่อยตัว

ศาลสั่งจำคุกบาบอปอเนาะในหนองจิก "ข้อหาเปิดปอเนาะ โดยไม่มีใบอนุญาต" ตร.อายัตคดีซ้ำผู้ต้องขังมั่นคงในวันปล่อยตัว ตำรวจอ้างว่าไม่รู้เพราะเพิ่งย้ายมา