ความคืบหน้า เจรจาสันติภาพ เน้นคุยผ่านออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะพูดคุยฝ่ายไทยกับคณะพูดคุยของ BRN พบปะกันผ่านทางระบบประชุมทางไกลหรือออนไลน์ โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก เพราะเป็นช่วงการระบาดของโควิด

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ โดยระบุว่า คณะทำงานทางเทคนิคได้พูดคุยกับคณะผู้แทนของ BRN ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมี ตันสรี อับดุลราฮิมบิน โมฮัมหมัดนอร์ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการพูดคุยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และประเด็นหัวข้อสารัตถะ สำหรับการพูดคุยครั้งต่อไป คือการลดความรุนแรงและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปาตานี/ชายแดนใต้

การพูดคุยในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะพูดคุยผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป