ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 9 : ท่าเรือนานาชาติปาตานี กับกลุ่มชาติต่างๆ (มลายู-จีน-เขมร-อาหรับ-อินเดีย-ชวา)

บรรยายเรื่องโดย อาจารย์ฮาซัน ยามาดีบุ

แปลและเรียบเรียงโดย The Motive

เป็นตำนานเรื่องราวปาตานี (Hikayat Patani) ครั้งหนึ่งปาตานี (จังหวัดชายแดนใต้) เป็นที่โด่งดังมากในหมู่ชาวจีน อาหรับ ฮินดู (ประเทศอินเดีย) ชวา (ประเทศอินโดนีเซีย) และในหมู่ชาวต่างชาติ พวกเขาเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางการค้าในปาตานี และชื่อเสียงของปาตานีก็โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆ (ในช่วงเวลานั้นเรือแล่นผ่านและหยุดโดยสารเป็นร้อย ๆ กว่าลำ)

ท่าเรือใหญ่เต็มไปด้วยเรือชาวต่างชาติต่อเนื่องกันทั้งกลางวันและกลางคืน ปลายสัปดาห์จะเต็มไปด้วยเรือที่มาซื้อโคมไฟเพื่อใช้งานกลางทะเลและหาเสบียงเพื่อรับประทานในเรือขณะแล่นเดินทางไกล

ช่วงกลางคืนหากมองดูไกลๆ ตรงทะเลใกล้ท่าเรือนั้นก็เปรียบเสมือนดวงดาวบนท้องฟ้า เพราะแสงสว่างจากโคมไฟจะระยิบระยับทั่วทั้งทะเล และนี่คือความยิ่งใหญ่และการมีชื่อเสียงของปาตานีไปยังทั่วโลก

จากนั้นชาวอาหรับและชาวเปอร์เซียก็จะเดินทางต่อไปยังประเทศจีนและเขมร อีกทั้งยังมีชาวอาหรับอีกจำนวนมากที่เดินทางมาทำการค้าและตั้งรกรากในเมืองปาตานี โดยมีการแต่งงานผสมผสานกับชาวมลายูในพื้นที่ เกิดลูกเกิดหลานเต็มทั่วเมืองปาตานี

ชาวอาหรับและชาวเปอร์เซียชอบเข้าป่าและเนินเขา เพราะพวกเขาต้องการล่าสัตว์ มีทั้งเก้งและกวาง พวกเขาชอบนำเขาของเก้งเพื่อไปใช้สำหรับแขวนเสื้อคลุม นั่นคือเหตุผลที่ชาวอาหรับชื่นชอบดินแดนปาตานี และเป็นเพื่อนสนิทกับชาวปาตานีอยู่เรื่อยมา

แต่สำหรับชาวมลายูพุทธชอบทานหมูมาก ชาวมลายูมุสลิมบางฅนจึงเอาหมูไปแลกกับกวาง ทั้งที่ตนเกลียดหมูมาก เพราะมีความรู้สึกว่าหมูเป็นสัตว์ที่สกปรก ไม่สะอาด อีกทั้งยังทำลายพืชสวนของพวกเขาด้วย จึงมีความขัดแย้งกันระหว่างกันบ้าง

ชุดแต่งกายของฅนมลายูพุทธกับคนมลายูมุสลิม สังเกตได้กับ 2 สิ่ง (1) ฅนมลายูมุสลิมจะใส่ผ้าสโร่ง (2) ฅนมลายูพุทธจะห้อยพระที่คอ เพราะฅนมลายูพุทธจะไหว้พระพุทธรูป พวกเขามีความเชื่อว่านั่นคือพระเจ้าของศาสนาพุทธ

โปรดติดตาม ตอนต่อไป
ลิงค์บรรยายต้นฉบับภาษามลายู : https://www.facebook.com/salasilahpatani/videos/722087344960476/

ลิงค์บรรยายต้นฉบับภาษามลายู : https://www.facebook.com/salasilahpatani/videos/378214959727579

อ่านเพิ่มเติม :
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 1
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 2
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 3
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 4
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 5
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 6
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 7
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 8
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 10

1Zahri Bin Ishakความคิดเห็น 5 รายการเห็นแล้ว 7 คนถูกใจแสดงความคิดเห็น