ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 10 : การเข้ามาปกครองอาณาจักรศรีวิชัยของอาณาจักรไซเลนดร้า (Sailendra)

บรรยายเรื่อง โดย อาจารย์ฮาซัน ยามาดีบุ

แปลและเรียบเรียงโดย The Motive

อาณาจักรศรีวิชัยปกครองและมีอำนาจเหนือดินแดนอาณาจักรลังกาสุกะรวมเวลา 500 ปี หลังจากนั้นเกิดสงครามใหญ่ที่เมืองมุลกุลชวา (เกาะชวา อินโดนีเซีย) ระหว่างอาณาจักรไซเลนดร้า (Sailendra) กับอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเดิมทีมีศูนย์กลางอำนาจการปกครองอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา อินโดนีเซียก่อนจะเข้ามายึดครองดินแดนมลายู หรือ อาณาจักรลังกาสุกะ และย้ายศูนย์กลางการปกครองไปอยู่ที่เมืองลิกอร์ (จ.นครศรีธรรมราช)

สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการแย่งชิงอำนาจระหว่างบุตรของราชาอาณาจักรศรีวิชัยกับบุตรของราชาอาณาจักรไซเลนดร้า (Sailendra) โดยปาตานีในสมัยนั้นเลือกข้างอยู่กับอาณาจักรศรีวิชัย สงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่ยาวนานมาก ทั้งทางบก ทางน้ำ และบนเนินเขา

สำหรับกองทัพของอาณาจักรไซเลนดร้านั้นแข็งแกร่งกว่ากองทัพอาณาจักรศรีวิชัยอย่างมาก ทหารพวกเขามีความชำนาญในเรื่องการใช้อาวุธด้วยหอกและการยิงธนู แต่สงครามครั้งนี้ไม่มีใครแพ้ หรือ ชนะ ท้ายที่สุดก็ลงเอยด้วยการตกลงที่จะครองราชร่วมกันโดยผ่านการลงนามทำสนธิสัญญาสงบศึกระหว่างสองอาณาจักรใหญ่

และเมืองปาตานีก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสองอาณาจักรใหญ่นี้ หลังสงบศึกอาณาจักรไซเลนดร้า (Sailendra) ได้สร้างศูนย์กลางอำนาจของตนเองที่เมืองสาย (อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) เพื่อดูแลทุกข์สุขของเมืองมลายูต่างๆ ในปาตานี (จังหวัดชายแดนใต้) ทำให้ช่วงเวลามีชาวชวาจำนวนมากเดินทางมาอาศัยอยู่ที่เมืองปาตานี และเมืองกลันตัน (รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย)

ส่วนเมืองลิกอร์ (จ.นครศรีธรรมราข) อาณาจักรไซเลนดร้า (Sailendra) กลับลอยแพไม่ได้ให้ความสนใจและดูแลปกครองต่อไป ด้านอาณาจักรศรีวิชัยเองก็เริ่มอ่อนล้าลงมามาก แต่เมืองปาตานีก็ยังคงมีชื่อเสียงเหมือนเดิม

ด้านชาวมลายูมุสลิมในปาตานีก็เกิดมีปัญหากับชาวมลายูพุทธ แต่ไม่ถึงกับประหัตประหารระหว่างกัน เนื่องจากการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสองศาสนาค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน

ส่วนชื่อเสียงเรียงนามของราชายังคงใช้ภาษาสันสกฤตและบาลี แต่ภาษาพูดในเมืองปาตานียังคงใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมาตั้งแต่อาณาจักรลังกาสุกะ และอาณาจักรศรีวิชัย หลังจากอาณาจักรไซเลนดร้า (Sailendra) เข้ามาในปาตานีก็มีการผสมผสานกันระหว่างภาษามลายู ภาษาชวา ภาษาอินเดีย และภาษาลังกาวี

สำหรับการแต่งการของชาวมลายูในสมัยนั้นจะใส่ผ้าโสร่ง แต่ไม่ใส่เสื้อผ้า ส่วนฅนป่า (ฅนซาไก) จะเปลือยกายล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์


โปรดติดตาม ตอนต่อไป

—————–

ลิงค์บรรยายต้นฉบับภาษามลายู : https://www.facebook.com/salasilahpatani/videos/722087344960476/

ลิงค์บรรยายต้นฉบับภาษามลายู : https://www.facebook.com/salasilahpatani/videos/378214959727579

อ่านเพิ่มเติม :
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 1
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 2
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 3
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 4
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 5
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 6
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 7
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 8
ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 9