คุยกับประธานเปอร์มัส ตอนที่ 2 : กฎหมายพิเศษกระทบฅนทุกกลุ่ม วิธีคิดปราบให้สิ้นซากมีแต่เพิ่มเชื้อไฟแห่งความรุนแรง

ซูกริฟฟี ลาเตะ ประธาน สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS) เปิดเผยในรายการ The Motive Topics เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค.2563 ว่า “เวทีปราศรัยเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 เป็นเวทีที่พร้อมจะรับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะบอกถึงความเป็นตัวตน หรือ แม้กระทั้งความฝันของตนเอง เลยรู้สึกว่า การแนะนำตัวที่แสดงที่มาของตนเองเป็นเรื่องที่รับฟังกันได้ ผมเลยเลือกที่จะแนะนำตนเองว่า เป็นฅนปาตานี

แต่พอมีเวลาจำกัด เราเลยเลือกยกตัวอย่างที่สามารถทำให้เพื่อนพี่น้องประชาชนที่กรุงเทพเข้าใจง่ายๆ ว่า ปาตานีก็เหมือนกับฅนเชียงใหม่ ที่เรียกตัวเองว่า ฅนล้านนา คือ ภาษาเรียกที่เป็นการเรียกพื้นที่ตรงนี้ในอดีตว่าพื้นที่ตรงนี้ คือ ปาตานี

PerMAS เองก็มีการรณรงค์ในการเรียกตัวเองว่าเป็นฅนปาตานี โดยเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ฅนปาตานีที่มีสายเลือดตั้งแต่กำเนิดและอาศัยอยู่ในพื้นที่ปาตานี (2) ฅนปาตานีโพ้นทะเล หรือ ฅนปาตานีที่อยู่ต่างแดน หรือ เกิดต่างประเทศ เช่น ไปอยู่สวีเดน ไปอยู่อังกฤษ ไปอยู่อเมริกา ไปอยู่ออสเตรเลีย เป็นต้น

(3) ฅนปาตานีที่ไม่ใช่สายเลือดฅนปาตานี หรือ ไม่มีส่วนไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับปาตานี เช่น เขาเป็นฅนสเปน แต่เขารู้สึกว่าเขาคือ ฅนปาตานี เราก็เรียกว่าปาตานีเหมือนกัน เช่น อาจารย์ฮาร่า ชินทาโร่ อาจารย์เป็นฅนญี่ปุ่น ไม่ได้มีสายเลือดเป็นฅนปาตานี แต่มีความรู้สึกถึงความเป็นปาตานีในตัวเองสูงมาก ฅนแบบนี้เราก็นิยามว่าเขาคือ ฅนปาตานีเช่นเดียวกัน

และฅนปาตานีในความหมายของเราอีกเรื่อง คือ ไม่ใช่ฅนที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงฅนที่นับถือศาสนาพุทธด้วย ฅนที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วย หรือแม้กระทั่งฅนที่นับถือศาสนาอื่น ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ปาตานีตาม 3 ประเภทที่เรานิยาม ก็ถือว่าเป็นฅนปาตานีเช่นเดียวกัน

และที่ผมไปพูดบนเวทีปราศรัยเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 ผมไม่ได้ไปในฐานะฅนปาตานีที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ผมไปในนามฅนปาตานีที่สึกว่าโครงสร้างรัฐ โครงสร้างอำนาจแบบนี้มันพยายามกดทับพวกเราและไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีความเป็นปกติด้วย

ตัวอย่างเช่น การใช้กฎหมายพิเศษ หรือ การใช้กฎหมายที่มันละเมิดสิทธิมนุยชนอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่แค่ฅนมุสลิมอย่างเดียวที่ได้รับผลกระทบ ฅนพุทธก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพียงแต่จะโดนบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หรือ โดยอ้อมเท่านั้นเอง

ทหารที่เสียชีวิตก็ไม่ใช่แค่ทหารมุสลิม ทหารที่เป็นไทยพุทธจากพื่น้องอีสาน จากภาคอื่นๆ ที่มาประจำอยู่ที่นี่ก็ต้องเสียชีวิตเช่นกัน เพียงเพราะต้องมารับใช้ชาติบนแนวคิดของฅนที่คิดว่าที่นี่ต้องปราบปรามให้สิ้นซาก

วิธีคิดตามกรอบของฝ่ายความมั่นคง คือ การมองปัญหาแบบปราบปรามให้สิ้นซาก ซึ่งแน่นอนมันจะมีแต่การเพิ่มเชื้อไฟแห่งความรุนแรงมากขึ้น ตลอด 16 ปีกับงบประมาณแสนล้านถ้าฝ่ายความมั่นคงมาถูกทางจริงแน่นอนเราคงได้เห็นสันติภาพแล้ว

ดังนั้น การแก้ปัญหาในพื้นที่ควรเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย ใช้เครื่องมือการกำหนดชะตากรรมตนเองที่ใครก็ได้ในพื้นที่สามารถแสดงเจตนารมณ์ของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นฅนพุทธหรือมุสลิม สิ่งที่เราพยายามเสนอ คือ จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดฉันทามติร่วมกันของฅนที่นี่ว่าเขาอยากเห็น สันติภาพแบบไหน

หมายเหตุ : สกู๊ปข่าวชิ้นนี้ถอดมาจากรายการ The Motive Topics รายสัปดาห์ประจำวันอังคารที่ 18 ส.ค.2563 เวลา 20.30 น. หัวข้อ “RSD of Patani People | เสียงฅนปาตานีเริ่มดังขึ้น”

ชมคลิปฉบับเต็ม : https://www.the-motive.co/motive-topics-rsd-of-patani-people/