SEGAR ORGANIC ผักอินทรีย์ ที่ออแกนิคจากแนวคิดยอมทิ้งฝัน สู่ เกษตรที่ยั่งยืน

การเริ่มต้นทำเกษตรปลูกผักออแกนิคในนาม SEGAR ORGANIC FARM พยายามสร้างความแตกต่างกับตลาดผักสลัดที่ปลูกรูปแบบไฮโดรโปนิกส์

The Patani ร่อนหนังสือให้รัฐไทย, มาเลย์, BRN, ICRC และ UN หวังช่วยกันจัดการโควิดในพื้นที่ปาตานีได้สำเร็จ

The Patani มองโควิดระลอกล่าสุดค่อนข้างสาหัส อาจจะด้วยความรุนแรงของตัวมันเอง และการจัดการของภาครัฐเองด้วย

เครือข่ายพุทธ จชต. ชี้รัฐล้มเหลวต่อการจัดการโควิด มองการก่อเหตุในพื้นที่เป็นการซ้ำเติม

ตัวแทนฅนไทยพุทธชายแดนใต้เผยรัฐล้มเหลวในการบริหารจัดการโควิดและวัคซีน

นายกฯจันทร์เสี้ยวการแพทย์ ยันประเด็นโควิดรัฐปรับตัวช้า

นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขระบุ ที่ผ่านมารัฐบาลชะล่าใจ เพราะเคยปราบโควิดที่ผ่านมาได้ แต่ไม่เรียนรู้เพื่อปรับตัว

CAP ระบุรัฐพ่ายแพ้โควิด ย้ำวันนี้ประชาชนต้องพึ่งตนเอง

ประธาน สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (CAP) เผยรัฐสั่งปิดหมู่บ้านแต่ไม่มีมาตราการการดูแล ย้ำเราต้องหวังพึ่งตนเองในการรณรงค์สร้างความเข้าใจ

บ้านธารธารา หมอไร้พรมแดน ให้ข้อมูลข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการตีตราผู้ป่วยโควิด.

ศูนย์ให้การปรึกษาบ้านธารธาราฯ แนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราที่อาจจะสร้างผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่ประสบกับโควิด 19

ถอดรหัสจากตัวเลข : การสูญเสียจากวิกฤตโควิดชายแดนใต้

รวมสถิติยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 64 - 13 สิงหาคม 2464 มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 30,829 ราย หายป่วยสะสม 22,713 ราย และ เสียชีวิตรวม…

วงการทุเรียนชายแดนใต้จากโควิด ตลาดไม่มี ถูกกดราคา ได้เสียต้องลุ้นเสี่ยงวันต่อวัน

ตลาดยะลาสามารถซื้อทุเรียนได้อย่างน้อย 300 ตันต่อวัน แต่ในช่วงโรคระบาดโควิดอย่างแสนสาหัส พวกเขาจะสามารถขายทุเรียนได้เหมือนทุกปีหรือไม่

โควิดและความไม่ชัดเจนในสังคมชายแดนใต้

โครงการพัฒนาของรัฐ ในพื้นที่ขัดแย้ง และ โควิด