อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 5 : การต่อสู้ หาแนวทาง เพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิของประชาชน

อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา และอดีตประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า รู้จักอาจารย์ไกรศักดิ์ในช่วงที่ท่านลงมาตรวจสอบการสูญเสียจากเหตุการณ์กรือเซะ (28 เม.ย.2547) และเหตุการณ์ตากใบ (25 ต.ค.2547) พร้อมทั้งมาให้กำลังใจกับฅนทำงานทนายความในพื้นที่ด้วย

เราเคยพบปะกันที่โรงแรมซีเอสพร้อมให้ความรู้และข้อมูลการต่อสู้ในประเด็นเหตุการณ์ตากใบสำหรับฅนที่ไม่ได้เสียชีวิต มีการฟ้องคดีเกิดขึ้นและท้ายที่สุดจบด้วยการให้ถอนฟ้อง มันเป็นสิ่งที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ มันผิดปกติในทางหลักการการต่อสู้ หรือ หลักการการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งท่านยังมีความรู้สึกอีกว่า เหมือนยังมีอะไรมาแทรกแซงการอำนวยความยุติธรรม

ในขณะนั้นเราไม่ได้รู้จักกันโดยส่วนตัว แต่อาจารย์รู้ว่าเราทำงานในฐานะนักกฎหมาย ทำงานในบทบาททนายความ อาจารย์ก็จะให้ความรู้ ให้คำแนะนำว่า เราควรจะต้องสู้อย่างไร

ในฐานะทนายความที่ผ่านมาเราสู้กันบนพื้นฐานของความเป็นธรรมให้กับฅนในสังคม อาจยังไม่ได้ลึกถึงขนาดที่จะต้องสู้เพื่ออุดมการณ์อะไรมากมาย แต่เมื่อพี่น้องในสังคมไม่ได้รับความเป็นธรรม เรามีความรู้ด้านกฎหมาย ฉะนั้นเราจึงต้องช่วย

เราได้รับการร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมาน และเจ้าหน้าที่เองน้อยครั้งที่จะปรากฎว่าได้รับโทษตามข้อเรียกร้องและข้อกล่าหาของประชาชน รวมถึงกรณีที่มีการอุ้มหาย หรือ บังคับให้สูญหาย

จึงมีความพยายามในมิติของการให้มีการร่างเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ป้องกันไม่ให้มีการซ้อมทรมานตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้

มีการทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย โดยเสนอไปสู่นักการเมืองทุกพรรคเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ต่อด้วยการเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ได้นำเสนอต่อฝ่ายบริหารพิจารณา เชื่อว่าจะได้รับการพิจารณา

นี่คือส่วนหนึ่งที่เราทำได้ และเรามองว่าเป็นการสนองเจตนารมณ์ของผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ไกรศักดิ์ แต่รวมไปถึงบรรพบุรุษของเราอีกหลายท่านที่พยายามจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคม ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อปรากฎในสาธารณะด้วย

พร้อมทิ้งท้ายว่า ด้านความคิดและทัศนะของปีกการเมืองสำหรับการปกป้องการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนนั้นยังคงต้องสืบสานต่อไป และเชื่อว่าจะต้องมีอุปสรรคควบคู่กันไปเช่นเดียวกัน

ชมคลิปฉบับเต็ม :อ่านเพิ่มเติม :
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 1
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 2
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 3
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 4