อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 1 : กล่าวขอโทษ กรณีญาติผู้ใหญ่ บงการ สั่งฆ่าตาย ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา

The Motive ถอดความจากงานเปิดตัวหนังสือและสนทนาในหัวข้อ “ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ – ชีวิต – มุมมอง – ความคิด” ในบริบทปาตานี ที่ร่วมจัดโดย: มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลงฯ ณ บ้านหะยีสุหลง เมื่อ 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทาง The Motive เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวต่อการเข้าใจถึงบริบทในอดีตของปาตานี/ชายแดนใต้ จึงสรุปประเด็นเป็นตอนๆ และจะทยอยลงเพจต่อเนื่องจนจบตอนสุดท้าย

เด่น โต๊ะมีนา บุตรชายฮัจยีสุหลง โต๊ะมีนา ประธานมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข อดีต รมช.กระทรวงมหาดไทย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปัตตานี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย
.
เปิดเผยว่า อาจารย์ไกรศักดิ์ เคยมาร่วมงานครบรอบ 62 ปี ฮัจยีสุหลง ถูกฆ่าตาย (2495) ซึ่งทางเราจะมีการจัดงานครบรอบทุกๆ ปี ตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม ครั้งนั้นคุณหมอเพชรดาว โต๊ะมีนา ได้เชิญอาจารย์ไกรศักดิ์มาร่วมงานด้วย

ในวันนั้นอาจารย์ไกรศักดิ์มาร่วมงานและกล่าวคำขอโทษ ญาติพี่น้องฮัจยีสุหลง และประชาชนชาวมุสลิมทั้งหมดที่ฮัจยีสุหลงถูกฆ่าตายโดยญาติผู้ใหญ่ของอาจารย์ไกรศักดิ์เอง นั่นก็คือ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ซึ่งเป็นลุงเขยของอาจารย์ไกรศักดิ์ ขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมตำรวจ (2494-2500) และเป็นผู้บงการสั่งฆ่าฮัจยีสุหลงและพวก

เด่น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผมและอาจารย์ไกรศักดิ์เป็นสมาชิกวุฒติสภาในปีเดียวกัน (2543-2549) โดยผมเป็นตัวแทนชาวจังหวัดปัตตานี ส่วนอาจารย์ไกรศักดิ์เป็นตัวแทนชาวจังหวัดนครราชสีมา เราทำงานร่วมกัน 6 ปีเต็ม แต่ผมไม่เคยทราบเลยว่าอาจารย์ไกรศักดิ์เป็นญาติกับ พลตำรวจเอก เผ่า มาทราบภายหลังจากที่ท่านได้รับคำเชิญจากหมอเพชรดาว

อนึ่ง อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นบุตรชายของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 17 (2534) มีจอมพลผิน ชุณหะวัณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (2494) เป็นปู่ และเป็นหลานเขยของพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ (2494-2500)

อาจารย์ไกรศักดิ์ เป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2532) อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราขสีมา (2443-2549) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2550) และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (2551)


ชมคลิปฉบับเต็ม :อ่านเพิ่มเติม :
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 1
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 2
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 3
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 4

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 5