ประชาชาติ ร้องยุติคุกคาม ตั้งคณะรับเรื่องร้องเรียนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

วันนี้(27 ส.ค.63) เวลา 11.00 น. ส.ส.พรรคประชาชาติ นำโดยนายซูการ์โน มะทา ออกมาแสดงจุดยืนของพรรคในประเด็นต่อการคุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน


นายซูการ์โน มะทา ได้อ่านแถลงการณ์ของพรรคประชาชาติ เรื่องขอเรียกร้องให้หยุดคุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพี่น้องประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปราศรัย ผู้ร่วมชุมนุม และผู้สังเกตการณ์บางคน ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐคุกคามหลายรูปแบบ ทั้งการข่มขู่ ติดตามตัว กดดันผ่านสถานศึกษา และจับกุมดำเนินคดี รวมทั้ง ไปที่บ้านพักเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวและมีความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิต


คำประกาศอุดมการณ์ของพรรคประชาชาติ ข้อ 4 ระบุว่า พรรคประชาชาติเชื่อว่าการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม การกดขี่ การกระทำทุจริตและความขัดแย้งในสังคมต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตย และความยุติธรรมบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางสันติวิธี โดยรัฐต้องมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม รวมทั้งต้องไม่ใช้วิธีการแก้ไขโดยใช้กำลัง หรืออำนาจเผด็จการที่ไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย หรือกระทำการใดๆ ให้ประชาชนหวาดกลัวและจำยอม


จากเหตุการณ์ดังกล่าวพรรคประชาชาติจึงได้ประชุมคณะผู้บริหารและส.ส. ของพรรค เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีมติให้แถลงการณ์ว่า ขอให้รัฐบาลหยุดใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐคุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่ร่วมกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากผู้ใดที่แสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายแล้วถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐคุกคาม หรือถูกควบคุมตัว พรรคประชาชาติพร้อมให้ความคุ้มครอง หรือหากถูกจับกุมตัวดำเนินคดี พรรคประชาชาติพร้อมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ตำแหน่งประกันตัว ซึ่งผู้ถูกคุกคามสามารถร้องเรียนมายังพรรคประชาชาติได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือศูนย์ประสานงานพรรคได้ทั่วประเทศ หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 063-2699487


ทางพรรคประชาชาติยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อติดตามและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากการคุกคามเนื่องจากการร่วมกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าว ดังนี้
1. ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ผู้รับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดปัตตานี
2. นายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ ผู้รับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนราธิวาส
3. นางสาวรอมือละห์ แซเยะ ผู้รับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดยะลา
4. นางวรลักษณ์ ศรีสอาด ผู้รับเรื่องร้องเรียนในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
5. นายนาวิน คำเวียง ผู้รับเรื่องร้องเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย ผู้รับเรื่องร้องเรียนในภาคเหนือ
7. นายมุข สุไลมาน ผู้รับเรื่องร้องเรียนในภาคใต้
8. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชาติทุกคน