หนุน 3 ข้อเรียกร้อง เหตุจำเป็นต่อการแก้ปัญหาปาตานี

ภาคีกลุ่มเยาวชนปาตานีปลดแอก จัดแฟลชม็อบบริเวณลานมัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ หนุนเสริมข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอก และเพื่อยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักเคลื่อนไหว และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 2 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. กว่า 300 ฅน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจคุมพื้นที่ทางเข้าออกอย่างหนาแน่น

ซูรัยยา วาหะ หรือ ซู แกนนำสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และ เยาวชนปาตานี (PerMAS) ปราศรัยตอนหนึ่งถึงประเด็นข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) โดยยกตัวอย่างที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ควบคู่กันไป ระบุว่า ในวันนี้เราเห็นพ้องต้องกันว่าควรหนุนข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อของกลุ่ม #เยาวชนปลดแอก เพราะข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อนี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อปาตานีบ้านเรา

ข้อเรียกร้องที่หนึ่ง #ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เราทราบหรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญมีไว้เพื่ออะไร รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายที่ใช้เพื่อบริหารและควบคุมให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้

แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 หรือรัฐธรรมนูญฉบับ “มีชัย” คือ รัฐธรรมนูญที่ไม่มีความเป็นธรรม เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชน เนื้อหาที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญมีไว้ใช้สำหรับพวกพ้อง เขาไม่เห็นหัวพวกเรานอกจากพวกเขากันเอง

อีกทั้งยังมีไว้เพื่อหนุนนายทุนใหญ่ หนุน ซีพี หนุน ปตท.หนุน 7-11 พวกเราลองคิดดูว่าทำไมวันนี้ 7-11 ถึงมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ฅนที่ผิดไม่ใช่ฅนที่ซื้อเฟรนไชน์มาเปิด 7-11 แต่เป็นรัฐบาลที่ไม่สกัดให้ชัดว่า 7-11 ควรมีขอบเขตแค่ไหน เพื่อให้ประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากเปิดร้านของตนเองบ้าง จะได้กระจายรายได้เข้ามาให้กับประชาชนกันเองบ้าง

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิเช่น พรก.ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก กฎหมายพิเศษ 2 ฉบับนี้ถูกใช้ในบ้านเรามานานถึง 16 ปี

ซึ่งถ้าไม่มีมัน วันนี้เราคงไม่เห็นด่านทหารที่มีอยู่ทุกซอกทุกมุมเต็มไปหมด พวกเราเบื่อไหมที่เห็นด่านสกัดทุกๆ วัน รถติดเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ด่านทหาร

ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ เราก็จะเห็นแพะรับบาปในเวลาต่อมา กฎหมายพิเศษ 2 ฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ล้นฟ้า สามารถที่จะไปปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมใครก็ได้ตามอำเภอใจ ฅนมันยากจนอยู่แล้ว เมื่อเสาหลักถูกจับกุม แล้วลูกเมียเขาจะอยู่อย่างไร

ข้อเรียกร้องที่สอง #เรียกร้องให้มีการยุบสภา ทำไมถึงต้องยุบสภา เหตุผลข้อเดียว คือ รัฐบาลชุดนี้เข้ามาโดยผิดกฎหมาย มาด้วยการโกงการเลือกตั้ง มาด้วยกฎกติกาที่ตัวเองร่างขึ้นมาเอง เป็นทั้งตัวละครและกรรมการในการร่างกฎหมาย แบบนี้พวกเราคิดว่าถูกไหม เพราะเหตุนี้จึงต้องมีการยุบสภา

ซูรัยยา ระบุเพิ่มเติมว่า ข้อเรียกร้องที่สาม #หยุดคุกคามประชาชน คือเรื่องเดียวกันกับสองประเด็นแรก ลองพวกเรามองดูข้างนอกนั่น อยู่ดีๆ ก็มีฅนมาตั้งจุดคัดกรอง ขอบัตรประชาชน ความจริงแล้วเราสามารถเข้ามาในมัสยิดจากทางประตูไหนก็ได้ แต่กลับมีฅนที่สวมเครื่องแบบมาบังคับให้เข้าทางเดียวผ่านจุดคัดกรองที่ตัวเองกำหนดไว้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสกัดผู้ติดโรคโควิด

“วันนี้เราไม่ได้กลัวโควิด แต่เรากลัวปากท้องไม่มีอันจะกิน เราทนไม่ได้แล้ว”

หลังจากนี้หากมีเจ้าหน้าที่ไปคุกคามพวกเราถึงบ้านให้พวกเราแจ้งมายังเพจ PerMAS ได้ แจ้งมาทางเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้น มีการเยี่ยมเยียนถึงบ้านไหม มีการโทรมาข่มขู่หรือเปล่า เรายินดีรับเรื่องจากทุกๆ ฅน

และวันนี้เราอย่าไปเกรงกลัวว่าเราจะถูกคุกคามโดยกฎหมาย เพราะเรารวมตัวกันตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรามีอยู่ เป็นสิ่งที่พึ่งกระทำได้ในระบบประชาธิปไตย

.