ไทยพบวิกฤติโควิด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ผู้ป่วยอาการหนักใกล้ตาย.

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2021 เวลา 20.30 น. สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (CAP) ได้มีการจัดวงเสวนาออนไลน์ผ่านรายการ “PATANI Update / ปาตานีอัพเดท” ในหัวข้อ “การตระหนักร่วมในการรับมือโรคระบาดโควิด 19” โดยมีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน หนึ่งในนั้นคือ ซาฮารี เจ๊ะหลง บรรณาธิข่าว The Motive.

The Motive ได้นำเสนอข้อมูลสรุปด้านสถิติของโลก ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี ผ่านการนำเสนอของบรรณาธิการข่าว The Motive.

ซาฮารี เปิดเผยในรายการปาตานีอัพเดตว่า “ความจริงแล้ววันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดมีให้เข้าถึงมากมายหลายช่องทาง แต่จะเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างที่จะยาก หากถามว่าเราสามารถติดตามได้จากที่ไหนบ้าง ผมไม่สามารถชี้ช่องทางได้อย่างแน่ชัดว่ามีช่องทางไหนบ้างที่น่าเชื่อถือ โดยมีการรายงานทุกวันและรวดเร็ว .

แม้กระทั่งเว็บเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือสาธารณสุขจังหวัด หรือแม้แต่เว็บเพจของผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ไม่มีการอัพเดตเช่นกัน ทั้งที่เป็นช่องทางการสื่อสารทางการ เหมือนเขาไม่ต้องการที่จะสื่อสารให้ชาวบ้านรับรู้ถึงจำนวนสถิติที่แท้จริงสักเท่าไร”.

ซาฮารี รายงานเพิ่มเติมในกรณีสถานการณ์โลกตอนนี้ว่า “สำหรับข้อมูลสถิติของผู้ป่วย ICU อาการหนัก ของโลกวันนี้อันดับหนึ่งอยู่ที่ประเทศอินเดียโดยมีผู้ป่วยอาการหนักใกล้เสียชีวิต ถึง 8,944 ฅน อันดับสองประเทศบราซิลมีจำนวน 8,318 ฅน และอันดับสามอยู่ที่ประเทศโคลัมเบียมีจำนวน 8,155 ฅน ซึ่งสามอันดับนี้เห็นจำนวนผู้ป่วยอาการหนักชัดเจนอยู่ที่หลัก 8 พันกว่าฅน.

แต่ที่น่าตกใจประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของโลกสำหรับผู้ป่วย ICU อาการหนักใกล้เสียชีวิตอยู่ที่จำนวน 2,685 ฅน (เป็นข้อมูลสรุปของวันที่ 10 ก.ค.2021)” .

ซาฮารี เปิดเผยข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ว่า สำหรับข้อมูลการเสียชีวิตในประเทศไทยภายในสัปดาห์นี้ วันนี้ (10 ก.ค.) เป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง 91 ฅน.

หากสรุปจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.2020 ถึงวันที่ 8 ก.ค.2021 มีจำนวนทั้งสิ้น 326,832 ฅน รักษาหายแล้ว 240,000 ฅน และมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น 2,625 ฅน.

สำหรับผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่ หมายถึงที่เกิดจากคลัสเตอร์ใหม่ในปีนี้ (2021) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 9,326 ฅน และย้อนเวลากลับไปดูอีก 4 วันให้หลังจะเห็นภาพชัดเจนว่าตัวเลขกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ดังนี้.

วันที่ 9 ก.ค. มีผู้ติดเชื้อสะสม 9,276 ฅน และเสียชีวิต 72 ฅน

วันที่ 8 ก.ค. มีผู้ติดเชื้อสะสม 7,058 ฅน และเสียชีวิต 75 ฅน

วันที่ 7 ก.ค. มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,519 ฅน และเสียชีวิต 54 ฅน

วันที่ 6 ก.ค. มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,420 ฅน และเสียชีวิต 57 ฅน.

สรุปคือภายใน 5 วัน จากยอดจำนวน 5 พันกว่าฅนกระโดดขึ้นเป็น 9 พันกว่าคนภายในระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจำนวนสถิตินี้สามารถบ่งบอกได้ว่าประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤตหนัก หากใครมองว่าวันนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตอีกนั้นก็ลองไตร่ตรองจากข้อมูลสถิติดู”.

ซาฮารี เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “วันนี้กระทรวงสาธารณะสุขและหน่วยงานด้านการแพทย์ไม่ได้ให้ความสนใจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว พวกเขาพยายามก้าวข้ามไปมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาผู้ป่วยอาการหนักที่มีจำนวนถึง 2,685 ฅนดังที่กล่าวมาตอนต้น เพื่อต้องการลดอัตราการตายในประเทศไทยที่มีผู้ป่วอาการสาหัส 1 ใน 10 ของโลก.

ส่วนข้อมูลการประกาศพื้นที่สถานการณ์โควิดวันนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีจำนวน 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา.

ด้านพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่ไม่เข้มงวดมีจำนวนทั้งสิ้น 24 จังหวัด ส่วนพื้นที่ควบคุมอย่างเดียวมีทั้งหมด 25 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 18 จังหวัด (จากเดิม 39 จังหวัด).

ในประเด็นที่น่าตกใจอีกประเด็นหนึ่งคือ ประเด็นการฆ่าตัวตายของประชากรในกรุงเทพมหานครที่เป็นผลพวงมาจากการติดเชื้อโควิด จากข้อมูลสถิติระบุว่า มีการฆ่าตัวตายภายในเวลา 99 นาที ต่อ 1 ฅน.

ซาฮารี ปิดท้ายด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับโรคระบาดโควิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี เฉพาะของวันที่ 10 ก.ค.2021 ดังนี้

.#จังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 215 ฅน ผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,281 ฅน จำนวนที่รักษาหายแล้ว 2,190 ฅน เสียชีวิตรายวันจำนวน 1 คน และเสียชีวิตสะสม 39

ฅน.#จังหวัดยะลา มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 158 ฅน ผู้ป่วยสะสมจำนวน 3,397 ฅน จำนวนที่รักษาหายแล้ว 1,617 ฅน เสียชีวิตรายวันจำนวน 1 คน และเสียชีวิตสะสม 27 ฅน

.#จังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 90 ฅน ผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,892 ฅน จำนวนที่รักษาหายแล้ว 2,109 ฅน เสียชีวิตรายวันจำนวน 0 ฅน และเสียชีวิตสะสม 20 ฅน.

#จังหวัดสตูล มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 4 ฅน ผู้ป่วยสะสมจำนวน 218 ฅน จำนวนที่รักษาหายแล้ว 87 ฅน และเสียชีวิตรายวัน 0 ฅน.

#จังหวัดสงขลา มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 225 ฅน ผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,529 ฅน จำนวนที่รักษาหายแล้ว 4,680 ฅน เสียชีวิตรายวันจำนวน 1 ฅน และเสียชีวิตสะสม 30 ฅน.

#Article#TheMotive#PataniUpdate#covid