3 ข้อของคนหนุ่มสาว หากไม่ได้คำตอบจะไม่หยุดเรียกร้องประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เยาวชนและประชาชนที่ทนไม่ไหวต่อการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บนถนนราชดำเนินคราคร่ำไปด้วยผู้คนเรือนพัน โดยการนำของสหภาพเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาฯ (สนท.) และเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอก – Free YOUTH องค์กรเฉพาะกิจที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาหลากหลายสถาบัน ซึ่งมีการเรียกร้องทางการเมือง 3 ข้อ อีกทั้งมีการทวงถามถึงผู้สูญหายจากการกระทำของอำนาจรัฐนับแต่อดีตจนปัจจุบันอีกด้วย

สามข้อเรียกร้อง คือ

  1. ยุบสภา : รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน และเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหา
  2. หยุดคุกคามประชาชน : รัฐสภาต้องยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย
  3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ : ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ โดยคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนและปราศจากการแทรกแซง

ด้านเพจเฟซบุ๊ก “เยาวชนปลดแอก” ระบุว่า หากภายใน 2 สัปดาห์ไม่มีการตอบรับจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหลักทั้ง 3 ข้อ กลุ่มนักศึกษาจะยกระดับการชุมนุมและจะ “ไม่หยุดเรียกร้องประชาธิปไตย”

ขอบคุณภาพ : Student Union of Thailand