ถอดรหัสจากตัวเลข : การสูญเสียจากวิกฤตโควิดชายแดนใต้

รวมสถิติยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 64 - 13 สิงหาคม 2464 มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 30,829 ราย หายป่วยสะสม 22,713 ราย และ เสียชีวิตรวม…

เผยข้อมูล “การอุ้มหาย” ปาตานี/ชายแดนใต้

30 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็น “วันผู้สูญหายสากล” (International Day of the Disappeared) The Motive ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก ชุด “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผู้ถูกบังคับให้สูญหายหรือ ภาษาทั่วไปเรียกว่า…

66 ปี การสูญหายของหะยีสุหลง โต๊ะมีนา

การหายตัวไปของหะยีสุหลงถูกมองว่าเป็นการ “อุ้ม”