แฟลชม็อบ ม.อ.ปัตตานี ชุมนุมไล่ทั้งอธิการและรัฐบาลเผด็จการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้ยืนยันรวมตัวกันชุมนุมแฟลชม็อบ หลังจากที่ถูกทางอธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศงดใช้สถานที่ภายในรั่วมหาวิทยาลัยเพื่อรวมตัวชุมนุม

จากเดิมการชุมนุมจัดในประเด็น “หมุดหมายประชาธิปไตย ร่วมเเฟลชม็อบไล่เผด็จการไปด้วยกัน” แต่เมื่อมีการสั่งห้ามใช้สถานที่จากคำสั่งของอธิการบดี ทำให้เกิดการยกระดับเพิ่มอีกประเด็น “ไล่ทั้งอธิการ ไล่ทั้งรัฐบาล”

การรวมตัวชุมนุมเกิดขึ้นเวลา 16.00น. มีนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมในกิจกรรม โดยทางมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน ม.อ.ปัตตานี คอยกำหนดบริเวณการจัดกิจกรรม และกลุ่มนักศึกษาได้จัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 บริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ

ในงานมีการจัดปราศัย สลับกับการเล่นดนตรี กิจกรรมชุมนุมแฟลชม็อบยุติที่เวลา 18.00น. พร้อมกับการอ่านคำแถลงของกลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โดย นายฟาห์เรนน์ นิยมเดชา หนึ่งในแกนนำนักศึกษาที่จัดกิจกรรม และขึ้นปราศัย ซึ่งข้อเสนอต่อรัฐบาล 4 ข้อ หยุดคุกคามประชาชน เลือกตั้ง สสร. ยุบสภา และยกเลิกมติ ครม.โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ


แถลงการณ์กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
.
ภายใต้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รัฐบาลล้มเหลวในการจัดการอย่างสิ้นเชิง มีผู้ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งประชาชนที่กำลังตกงาน ขาดรายได้ จนไปถึงขึ้นมีผู้ตรอมใจตาย เพราะพิษเศรษฐกิจ

จึงเป็นหลักฐานว่าการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงสุขประชาชน หากแค่ทวีความเดือดร้อนให้รัฐบาลใช้กดขี่ผู้เห็นต่างมากมาย พวกเราประชาชน นิสิตและนักศึกษาผู้รักเสรีภาพจึงไม่อาจยอมรับ และให้อภัยกับการกระทำอันไร้ความรับผิดชอบนี้ได้

ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำพาประเทศเราถดถอยมาจากสภาวะรัฐที่ไร้การพัฒนา

การกระทำของรัฐบาลยึดอำนาจแปลงกลายพยายามฉุดรั้งประเทศกลับไปสู่ความล้าหลังอย่างยอมรับไม่ได้นั้นมีต้นต่อมาจากรัฐธรรมนูญปี 60 อันไร้ความโปร่งใส ไม่ว่าจะในแง่ที่มาและวัตถุประสงค์ คือมรดกบาปชิ้นใหญ่ที่คณะ คสช. ยัดเยียดให้กับประชาชน มีการคุกคามประชาชนทั้งในกายภาพและกฎหมาย ใช้วิธีการต่างๆ มากมายเพื่อปิดกั้นผู้เห็นต่าง

จึงนับได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญของโจรที่ฉกฉวยโอกาส เพื่อเถลิงอำนาจให้กับพวกพ้องและตนเอง
จึงเรียนมาเพื่อส่งต่อข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ต่อไปนี้
.
1.หยุดคุกคามประชาชน
2.เปิดทางให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญปี 60 ทั้งฉบับ
3.ยุบสภา
4.ยกเลิกมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี