การจัดทำรายงานของ The Patani เกี่ยวข้องโดยตรงกับประยุทธ์ จันทร์โอชา

ฮากิมเผยว่า ที่มาของรายงานฯเป็นการส่งหนังสือ 5 ฉบับ ให้กับ 5 ฝ่าย ได้แก่ BRN, สมช., UN, ICRC และมาเลเซีย ซึ่งหลังจากได้ส่งหนังสือแล้ว