นักศึกษามุสลิมเรียกร้องยุติการซ้อมทรมานต่อ UN และนายกรัฐมนตรี

สนมท. ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเข้ายื่นหนังสือให้กับสหประชาชาติในประเทศไทยและสำนักนายกรัฐมนตรี

THE MOTIVE Update 26 มิ.ย. วันต่อต้านการทรมานสากล พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหาย