หมู่บ้านต่างๆ บริเวณต้นน้ำปัตตานีในแผนที่เก่าแก่

แผนที่ของเฮนรี่ ลูอิส ที่ทำขึ้นในปี ค.ศ.1894 (พ.ศ.2437) นั้น ระบุชื่อหมู่บ้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

บาดี (بادي) : พฤติกรรมแปลกที่แสดงออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุ

คำภาษามลายูคำหนึ่งที่เริ่มถูกลืมเลือนจากสังคมมลายูปาตานีก็คือคำว่า "บาดี" (بادي) ความหมายของคำนี้ในปัจจุบันก็คือ พฤติกรรมแปลกๆ

ฮาลอร์ : เสือสมิงในวัฒนธรรมมลายู

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือในรูปมนุษย์หรือมนุษย์ที่สามารถแปลงกายเป็นเสือนั้นพบได้ทั่วในอุษาคเนย์ ในสังคมไทยนั้นปรากฏเรื่องเล่าเร้นลับประเภทนี้ในรูป “เสือสมิง”