3 ข้อของคนหนุ่มสาว หากไม่ได้คำตอบจะไม่หยุดเรียกร้องประชาธิปไตย

กลุ่มนักศึกษาจะยกระดับการชุมนุมและจะ “ไม่หยุดเรียกร้องประชาธิปไตย”