ถอดรหัสจากตัวเลข : การสูญเสียจากวิกฤตโควิดชายแดนใต้

รวมสถิติยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 64 - 13 สิงหาคม 2464 มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 30,829 ราย หายป่วยสะสม 22,713 ราย และ เสียชีวิตรวม…

โควิดและความไม่ชัดเจนในสังคมชายแดนใต้