คุยกับประธานเปอร์มัส ตอนที่ 1 : สันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประเทศไทยไร้ประชาธิปไตย

เผยสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ต้องยึดโยงกับประชาชน ย้ำสันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประเทศไทยไร้ประชาธิปไตย ระบุพื้นที่นี้มีทั้งกลุ่มอุดมการณ์ติดอาวุธและกลุ่มต่อสู้แบบสันติวิธี ยันจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนทางการเมืองต้องมีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย
.
ซูกริฟฟี ลาเตะ ประธาน สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS) เปิดเผยในรายการ The Motive Topics เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค.2563 ว่า “PerMAS เป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี (จังหวัดชายแดนใต้) โดยคำนึงถึงคุณค่าของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายทางการเมืองของเรา คือ สันติภาพที่จะต้องยึดโยงกับประชาชน สันติภาพที่ประชาชนมีสิทธิ์กำหนด หรือ มีสิทธิ์เลือกว่าเขาอยากจะเห็นสันติภาพแบบไหนในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของชะตากรรมในพื้นที่

พวกเราเชื่อว่าสันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย

หากพูดถึงสันติภาพในพื้นที่ เราจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ในพื้นที่ปาตานีที่พวกเราอยู่กัน หรือ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กับอีก 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ถ้าเพื่อนที่กรุงเทพจะคุ้นชินกับคำนี้


ต้องยอมรับว่า ปัญหาความขัดแย้งที่นี่เป็นปัญหาความขัดแย้งของฅนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบต้องการปกครองตนเองในลักษณะของการมี Nation State ใหม่ กับคนที่รู้สึกว่า การอยู่กับรัฐไทยแบบเดิมก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วพื้นที่นี้มีฅนที่ต้องการเอกราช ตัวชี้วัดผมคิดว่า นอกจากจะมีกลุ่มฅนที่ติดอาวุธ เพื่อต่อสู้กับรัฐในลักษณะของการเป็นขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราช หรือ กลุ่ม BRN ที่เรารู้จัก ก็ยังมีฅนอีกไม่น้อยที่เลือกแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองแบบสันติวิธีผ่านการแสดงออกทางการเมืองแบบพื้นที่สาธารณะแบบนี้ก็มีเช่นกัน แต่เพียงแค่ข้อจำกัดของพื้นที่บ้านเราในบรรยากาศของการมีกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พื้นที่ทางการเมืองแบบนี้จึงไม่มีให้เห็น

เราค่อนข้างที่จะหาฅนที่กล้าพูดชัดต่อสาธารณะว่า พวกเขาเองต้องการเอกราช หรือ ฅนที่ไม่ได้ต้องการเอกราช แทบจะหาอยากเหมือนกันทั้ง 2 จุดยืน

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะเราคิดว่าสันติภาพต้องมีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย สันติภาพต้องเป็นสันติภาพที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และสุดท้ายเป็นสันติภาพที่เขาสามารถกำหนดได้และสามารถเลือกได้ว่า เขาอยากมีสันติภาพแบบไหน อยากมีการปกครองรูปของรัฐแบบไหน และอยากมีการปกครองแบบระบบระเบียบการปกครองแบบไหน”

หมายเหตุ : สกู๊ปข่าวชิ้นนี้ถอดมาจากรายการ The Motive Topics รายสัปดาห์ประจำวันอังคารที่ 18 ส.ค.2563 เวลา 20.30 น. หัวข้อ “RSD of Patani People | เสียงฅนปาตานีเริ่มดังขึ้น”

ชมคลิปเต็ม :