ไทม์ไลน์ ตอลีบัน

ไทม์ไลน์ ตอลีบัน (ลำดับเหตุการณ์ของกลุ่มนักรบตอลีบัน) แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดย The Motive