นายกฯจันทร์เสี้ยวการแพทย์ ยันประเด็นโควิดรัฐปรับตัวช้า

นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขระบุ ที่ผ่านมารัฐบาลชะล่าใจ เพราะเคยปราบโควิดที่ผ่านมาได้ แต่ไม่เรียนรู้เพื่อปรับตัว