ผลโหวตมติอภิปรายไม่ไว้วาง ของ สส.ปาตานี/ชายแดนใต้

เมื่อวันนี้ 4 กันยายน 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี
อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 2564

สส.ในพื้นที่ชายแดนใต้ 11 เขต และ อีก 1 บัญชีราย ลงมติโหวตไว้วางใจ และไม่ไว้วางใจ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อย่างไรกันบ้าง

ปัตตานี
อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ เขต1 : ไม่ไว้วางใจ
อับดุลอาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย เขต2 : ไว้วางใจ
อนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ เขต3 : ไว้วางใจ
สมมุต เบญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ เขต4 : ไม่ไว้วางใจ

ยะลา
อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ เขต1 : ไว้วางใจ
ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ เขต2 : ไม่ไว้วางใจ
อับดุลอายี สาแม๊ง พรรคประชาชาติ เขต3 : ไม่ไว้วางใจ

นราธิวาส
วัชระ ยาวอหะซัย พรรคพลังประชารัฐ เขต1 : ไว้วางใจ
สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 : ไว้วางใจ
กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ เขต3 : ไม่ไว้วางใจ
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ เขต4 : ไม่ไว้วางใจ

เพชรดาว โต๊ะมีนา พรรคภูมิใจไทย (บัญชีรายชื่อ) : ไว้วางใจ

ผลลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
– ไว้วางใจ 264 เสียง
– ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง
.
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– ไว้วางใจ 269 เสียง
– ไม่ไว้วางใจ 196 เสึยง
.
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
– ไว้วางใจ 263 เสียง
– ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง
.
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
– ไว้วางใจ 269 เสียง
– ไม่ไว้วางใจ 195 เสียง
.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ไว้วางใจ 270 เสียง
– ไม่ไว้วางใจ 199 เสียง
.
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
– ไว้วางใจ 267 เสียง
– ไม่ไว้วางใจ 202 เสียง
.