วังของ เติงกู อับดุลกอเดร์


เขียนโดย : Rozee Haree

วิลเลี่ยม คาเมร่อนซึ่งเป็นนักสำรวจทางธรณีวิทยาประจำบริติชมลายาได้มายังปาตานีในปี 1883 คาเมร่อนได้กล่าวถึงวังของเติงกู อับดุลกอเดร์ซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มว่า

“วังของรายา ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ก่ออิฐและฉาบทับด้วยปูนนั้นถูกสร้างอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำราวหนึ่งเฟอร์ลอง หลังคาปูด้วยกระเบื้องคล้ายกับศิลปะสยาม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีนอีกทอดหนึ่ง

ภายในวังประกอบด้วยโถงโล่งและกว้าง มีระเบียงที่แบ่งออกเป็นสองแนว ทั้งด้านข้างสองด้านและด้านหน้า พื้นส่วนที่อยู่ด้านในยกขึ้นสูงกว่าส่วนด้านนอก กระเบื้องปูพื้นเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ขัดมันอย่างดี ส่วนหลังคาของวังนั้นถูกหนุนด้วยเสาขนาดใหญ่หลายต้นทำให้วังของพระองค์ดูยิ่งใหญ่อลังการ

โถงกว้างนี้เป็นสถานที่รายาทรงต้อนรับราชอาคันตุกะ ทั้งยังเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงตัดสินความต่างๆ ถัดจากส่วนโถงนี้คือเขตพื้นที่ส่วนพระองค์โดยมีผนังตั้งแต่พื้นถึงส่วนหลังคา บนผนังนี้มีการสลักลายงดงามวิจิตร

รายาผู้ยังทรงหนุ่มมีพระบุคลิกที่งดงาม มีพระราชดำริที่ทันสมัย พระองค์ทรงบริหารบ้านเมืองด้วยพระปรีชาสามารถ”

Cameron, W. 1883. “On the Patani” Journal
of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society.
11 (June), หน้า 125