ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 7 : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครองเมืองปาตานี เมืองไชยา และเมืองซึงโฆรา

ตามบันทึกประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวมาในตอนก่อนหน้านี้ราชาเมืองปาตานีมีพื้นเพเดิมมาจากเมืองกือดะห์ (รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย)

“ฅน อาจถูกทำลายได้ แต่ไม่อาจพ่ายแพ้” คำคมที่ทั้งโลกรู้จัก”

"Man can be killed but not defeated" แปลว่า "คนอาจถูกทำลาย (ฆ่า)ได้ แต่ไม่อาจพ่ายแพ้" จากเรื่อง The old man and…

เผยข้อมูลใหม่ วันสุดท้ายของฮัจยีสุหลง โต๊ะมีนา

.จนท.เรียกตัวผ่านโทรเลข ไม่มีเอกสารประกอบ เพราะเชื่อใจจึงไปตามคำเชิญ พบครั้งสุดท้ายที่มัสยิดในตัวเมืองหาดใหญ่ หลังจากนั้นสาบสูญ ชาวประมงปานาเระเผยถูกนายตำรวจมลายูจ้างวานทิ้ง 4 กระสอบปริศนา .จตุรนต์ เอี่ยมโสภา หลานตาของ ฮัจยีสุหลง โต๊ะมีนา ผู้นำจิตวิญญาณปาตานี/จังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการหายสาบสูญของฮัจยีสุหลง ในงานเปิดตัวหนังสืออาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ…

66 ปี การสูญหายของหะยีสุหลง โต๊ะมีนา

การหายตัวไปของหะยีสุหลงถูกมองว่าเป็นการ “อุ้ม”

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 6 : การเข้ามามีอำนาจเหนือดินแดนอาณาจักรลังกาสุกะของอาณาจักรศรีวิชัย

"ที่นี่ คือ จุดเริ่มต้นของแผ่นดินมลายู (Disinilah bermulai tanah Melayu)" หรือ Semenanjung Tanah Melayu" แปลว่าคาบสมุทรมลายู

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 5 : การย้ายเมืองราชธานีมายังหมู่บ้านโต๊ะตานี เปาะตานี และปาตานี จวบจนปัจจุบัน

ปาตานี พึ่งจะมีชื่อว่า ปาตานี ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะย้ายราชธานีจากเมืองยืแร (อ.ยะรัง จ.ปัตตานี) ไปยังเมืองกรือเซะ (บ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี)

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 5 : การต่อสู้ หาแนวทาง เพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิของประชาชน

อาจารย์มีความรู้สึกว่า มันผิดปกติในหลักการการอำนวยความยุติธรรม เหมือนยังมีอะไรมาแทรกแซงการอำนวยความยุติธรรม

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 4 : การเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยพ่อค้าชาวฮินดูมายังอาณาจักรลังกาสุกะ

"ปาตานี (จังหวัดชายแดนใต้) คือ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรลังกาสุกะ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีชื่อเสียง"

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 4 : คุณูปการของผู้ชายฅนนี้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์มักจะพูดคำขอโทษตั้งแต่เจอกันครั้งแรกว่า “พี่เด่น ผมขอโทษ” “บอย ผมขอโทษ” “คุณหมอ ผมขอโทษ”

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 3 : ชีวิตที่เต็มไปด้วยแวดล้อมของอำนาจและความรุนแรง

หนังสือเล่มนี้ (ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ชีวิต-มุมมอง-ความคิด) สะท้อนถึงการเยียวยาอย่างหนึ่ง