ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 5 : การย้ายเมืองราชธานีมายังหมู่บ้านโต๊ะตานี เปาะตานี และปาตานี จวบจนปัจจุบัน

ปาตานี พึ่งจะมีชื่อว่า ปาตานี ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะย้ายราชธานีจากเมืองยืแร (อ.ยะรัง จ.ปัตตานี) ไปยังเมืองกรือเซะ (บ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี)

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 5 : การต่อสู้ หาแนวทาง เพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิของประชาชน

อาจารย์มีความรู้สึกว่า มันผิดปกติในหลักการการอำนวยความยุติธรรม เหมือนยังมีอะไรมาแทรกแซงการอำนวยความยุติธรรม

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 4 : การเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยพ่อค้าชาวฮินดูมายังอาณาจักรลังกาสุกะ

"ปาตานี (จังหวัดชายแดนใต้) คือ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรลังกาสุกะ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีชื่อเสียง"

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 4 : คุณูปการของผู้ชายฅนนี้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์มักจะพูดคำขอโทษตั้งแต่เจอกันครั้งแรกว่า “พี่เด่น ผมขอโทษ” “บอย ผมขอโทษ” “คุณหมอ ผมขอโทษ”

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 3 : ชีวิตที่เต็มไปด้วยแวดล้อมของอำนาจและความรุนแรง

หนังสือเล่มนี้ (ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ชีวิต-มุมมอง-ความคิด) สะท้อนถึงการเยียวยาอย่างหนึ่ง

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 2 : “พี่เด่น ผมขอโทษ” คำขอโทษ เป็นคำที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายที่จะเอ่ยออกมา

ในช่วงที่อาจารย์ไกรศักดิ์หลี้ภัยทางการเมือง อาจารย์เคยเดินทางมาที่อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อที่จะเดินทางข้ามประเทศผ่านแม่น้ำธรรมชาติ เพื่อไปยังประเทศสิงค์โปร์ ฮ่องกง และตามไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ถอดประวัติศาสตร์มลายูปาตานี ตอนที่ 3 : กำเนิดอาณาจักรลังกาสุกะ ก่อนท่านศาสดามูฮำหมัดจะประสูติ

อาณาจักรลังกาสุกะ (Langkasuka) เป็นชื่อภาษาสันสกฤต "ลังกา" แปลว่า "เกาะ" ส่วน "สุกะ" แปลว่า "ความสุข" แปลโดยรวมคือ อาณาจักรที่มากด้วยความสุข

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ตอนที่ 1 : กล่าวขอโทษ กรณีญาติผู้ใหญ่ บงการ สั่งฆ่าตาย ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา

วันนั้นอาจารย์ไกรศักดิ์มาร่วมงานและกล่าวคำขอโทษ ญาติพี่น้องฮัจยีสุหลง และประชาชนชาวมุสลิมทั้งหมดที่ฮัจยีสุหลงถูกฆ่าตายโดยญาติผู้ใหญ่ของอาจารย์ไกรศักดิ์เอง

มัสยิดกลางปัตตานี สร้างเพื่อเยียวยาความรู้สึกต่อการอุ้มหาย ฮัจยีสุหลง

Malcolm x : มุสลิมผิวดำผู้ปลุก ‘สันติภาพและความยุติธรรม’ ในสังคมอเมริกา

Malcolm x นักเคลื่อนไหวทางการเมืองมุสลิมอเมริกา