POST ELECTION: PEACE VISION เปิดศึกประชันวิสัยทัศน์สันติภาพ เลือกตั้ง “66 พรรคการเมืองในเส้นทางสันติภาพปาตานี

เวทีดีเบตแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องประชุม สนอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปาตานีในอดีต: การเลือกตั้งหลังการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ผลการเลือกตั้งในสี่จังหวัดภาคใต้(ปาตานี) ในปีพ.ศ. 2476-2481 ซึ่งผลการเลือกตั้งหลังการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้เพียง 1 ปี