เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น CSO และนศ.ปาตานี/ชายแดนใต้ แถลงจะสู้กับอำนาจที่ฉ้อฉล เพื่อปกป้องแผ่นดินจะนะ จนถึงที่สุด


เมื่อ 7 ธ.ค.64 เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น พร้อมกับองค์กรภาคประชาสังคม และนักกิจกรรมนักศึกษาในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ รวมตัวกันละหมาดฮายัต และส่งแรงใจให้ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ถูกจับกุมไป 36 ฅน เมื่อคืนวาน (6 ธ.ค.2564) ที่เคลื่อนไหวทวงสัญญาจากรัฐบาล หน้าทำเนียบ กรุงเทพฯ ในการยุติโครงการอุตสาหกรรมจะนะ

ช่วงท้ายของกิจกรรมทุกฅนได้รวมตัวกันเพื่อแถลงแสดงจุดยืน ณ หาดสวนกง
แถลงอ่านโดย วรรณา ระหมันยะ

แถลงการณ์
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและพี่น้องผู้รักความเป็นธรรม 7 ธันวาคม 2564

จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ภายใต้การสั่งการของขบวนการทรราชปล้นชาติ ที่นำโดย ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการใช้กองกำลังควบคุมฝูงชนใช้กำลังเข้าปราบปราม พี่น้องชาวจะนะที่มีทั้งเด็ก ผู้หญิง และคนชราอย่างป่าเถื่อนไร้ซึ่งมนุษยธรรม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะขนาด 16,700 ไร่ มีความไม่ชอบธรรมตั้งแต่การคิดโครงการ ในระดับนโยบายและการกําหนดเลือกสรรพื้นที่ตั้งโครงการโดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม แต่เป็นการคิดอยู่บนพื้นฐานความต้องการในการแสวงหาผลประโยชน์ของ นายประชัย เลี่ยวไพรัต ประธาน บริษัท TPIPP ที่มีคอนเน็กชั่นพิเศษกับมูลนิธิป่ารอยต่อ ของประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยมีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ นิพล บุญญามณี ทำหน้าที่เป็นนายหน้ารวบรวมที่ดินและมีหน่วยงานรัฐอย่าง ศอ.บต. ภายใต้การกำกับของ ชลธัญ แสงพุ่ม หรือดร. เจ๋ง ที่ทราบกันดีว่าได้รับการแต่งตั้งมาจากประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้มาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและเคลียร์ข้อกฎหมาย เพื่อชงและผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

นี่เป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งในอีกหลาย ๆ กรณีที่ประชาชนชุมชนถูกโครงสร้างอำนาจรัฐที่บิดเบี้ยวในประเทศกดทับมาโดยตลอด และเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อคืน คือภาพสะท้อนการกดรีดนาทาเร้นประชาชน ผ่านการกำหนดและดำเนินนโยบายของชนชั้นนไทย ที่ไม่เคยเห็นประชาชนอย่างพวกเรา

ฟ้า ดิน โปรดจงเป็นพยาน ณ หาดสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อันเป็นฐานที่มั่นการต่อสู้ของพี่น้องจะนะ และเครือข่าย ขอแถลงจุดยืนต่อกรณีการสลายการชุมชนพี่น้องจะนะที่ทำเนียบรัฐบาลดังนี้

1. ขอประณามหัวหน้าคณะโจราธิปไตย ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สั่งการสลายการชุมนุมของพี่น้องจะนะที่มาชุมนุมอย่างสงบอันเป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจ ใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามประชาชนย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนจนหมดสิ้น รัฐบาลจึงไม่มีความชอบธรรมใดที่จะบริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไป

2. พี่น้องจะนะและเครือข่ายรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ขอประกาศสารไปยังผู้รักในความเป็นธรรมว่า ขอให้ขึ้นไปร่วมสมทบชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลกับพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เพราะพี่น้องทั้งหมดที่ถูกสลายการชุมนุมยืนยันว่า จะไม่กลับจะนะ จะไม่ยอมรับการต่อรองใด ๆ จากอำนาจอยุติธรรมหาก แต่จะยืนหยัดกลับไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบอีกจนกว่าจะสามารถยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจรัฐและอำนาจทุนที่ฉ้อฉลนี้ได้

3. สำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อนิคมอุตสาหกรรมที่สกปรกทั้ง 4 เวทีที่จะจัดขึ้นในพื้นที่จะนะและจังหวัดสงขลา จะต้องยุติลงในทุกรูปแบบหาก บริษัท ที่ปรึกษาไม่ยุติการจัดเวทีรับฟังฯ ก็ไม่มีหนทางใดที่ดีกว่าการที่ประชาชนจะไปช่วยยุติเวทีให้ด้วยพลังประชาชนเอง

4. พี่น้องจะนะ เครือข่าย และประชาชนทุกคนในที่นี้และที่ไม่อาจเดินทางมาร่วมได้ยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินจะนะ จนถึงที่สุดและพร้อมต่อสู้กับพี่น้องทั่วประเทศในการขจัดรัฐบาลที่ชั่วร้ายออกจากแผ่นดินไทย