มาตามนัด “ประชาชนปลดแอก” เรือนหมื่นเต็มพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

‘ประชาชนปลดแอก’ ประกาศจัดม็อบสร้างสรรค์ ดัน 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน