มาตามนัด “ประชาชนปลดแอก” เรือนหมื่นเต็มพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

วันนี้ 16 สิงหาคม 2563 ได้มีการชุมนุมทางการเมืองที่จัดโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “คณะประชาชนปลดแอก” ซึ่งมีกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้มารวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ร่วมชุมนุมทยอยเดินทางมาที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่ก่อน 15.00 น. แกนนำเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการชวนผู้ชุมนุมร้องเพลง “แจวขับไล่รัฐบาล” เรียกร้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และหยุดการคุกคามประชาชน และเรียกร้องให้ ส.ว. 250 คน ที่มีสิทธิโหวตเลือกนายกฯ ออกจากการเมือง

ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. ผู้จัดการชุมนุมได้ย้ายเวทีมาด้านหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขณะที่ผู้ร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นจนเต็มพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดย ‘ประชาชนปลดแอก’ ประกาศจัดม็อบสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “เทศกาลศิลปะและการเมือง” ดัน 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน คือ

3 ข้อเรียกร้อง
1.รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย
2.รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนญูใหม่” ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง
3.รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง

2 จุดยืน
1.ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร
2.ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
1 ความฝัน คือ การมี “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” อย่างแท้จริงผ่าน 3 ขั้นตอนการเคลื่อนไหว คือ 1.ปลด ส.ว.ผ่านการแก้มาตรา 269-2722.ตั้ง สสร.เพื่อร่างรฐัธรรมนญูใหม่3.ยุบสภา

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวนประมาณ 7 กองร้อย กระจายกำลังโดยรอบที่ชุมนุม เพื่อดูแลและเตรียมพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉินหรือความรุนแรงเกิดขึ้น โดยแนวกั้นหลักอยู่บนนถนนราชดำเนิน ฝั่งถนนดินสอ