คุกคามผู้ร่วมแฟลชม็อบปาตานีจะไม่ทน เพิ่มเป็น 6 ราย

เจ้าหน้าที่รุกเยี่ยมแกนนำและผู้ร่วมแฟลชม็อบปาตานีจะไม่ทนที่มัสยิดกรือเซะ วันเดียว 6 ราย