อับดุลรอเฮง สาตา : ชาวปาตานีที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา

อับดุลรอเฮง สาตา หรือ Abdul Rahim Sata เป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อายุ 23 ปี เป็นคนจากบ้านบาลูกา อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส การศึกษาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสุไหงโก-ลก สอบเข้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2518

บิดา-มารดา : นายมานะ สาตา – นางเจ๊ะดีเราะ ยาโก๊ะ
พ่อเป็นครูสอนศาสนาและแม่มีอาชีพขายข้าวยำ ฐานะยากจน
.
อับดุลรอเฮง เกิดวันที่ 19 ธันวาคม 2498
สละชีวิตถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ร่างของอับดุลรอเฮงถูกนำไปที่มัสยิดพญาไทเพื่อทำพิธีละหมาดญะนาซะห์ เขาถูกฝังที่สุสานในมัสยิดพญาไท เมื่อครอบครัวที่บ้านบาลูกาทราบข่าว พวกเขาพยายามเดินทางมากรุงเทพให้เร็วที่สุด หากแต่พี่ชายทั้งสองคนของอับดุลรอเฮงมาไม่ทันร่วมพิธีศพ ครอบครัวของอับดุลรอเฮงทำพิธีละหมาดที่บ้านบาลูกาอีกครั้ง

อับดุลรอเฮง เป็นสมาชิกของกลุ่มสลาตัน ซึ่งเป็นขบวนการนักศึกษามลายูปาตานีที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างปี พ.ศ. 2515-2520

อ้างอิง

[1] จุลสารรำลึกเพื่อนเดือนตุลา, 5 ตุลาคม 2540, หน้า 46-47. อ้างใน http://119.59.99.174/~net2519/?p=1195….

[2] DOCUMENTATION OF OCT 6, อับดุลรอเฮง สาตา. https://doct6.com/archives/2453….

[3] สัมภาษณ์ : รศ.อับดุลเลาะ อับรู. วันที่ 6 ต.ค. 2560.