Short Clip The Motive Update Timeline การหายตัวไปของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

Short Clip THE MOTIVE Update ตัวอย่าง รายนามบุคคลสูญหายในปาตานี

THE MOTIVE Update จากทนายสมชายสู่อุ้มหายวันเฉลิม คุกคามทางเพศสาวใน Local Quarantine นราฯ

Short Clip MOTIVE Topics ฅนปาตานี มองตัวเองด้วยความเป็นมลายู อิสลาม และประวัติศาสตร์

Short Clip MOTIVE Topics อินโดฯ ใช้สื่อ สร้างภาษาทางการเมือง ต่อสู้กับเจ้าอาณานิคม

Short Clip MOTIVE Topics มลายู ภาษากลางสำหรับการค้าขายในอดีต ของแหลมมลายู

MOTIVE Topics “ความเป็นมลายู KEMELAYUAN” (9 / 6 / 2020)

Short Clip THE MOTIVE Update อัตลักษณ์ การเคลื่อนไหว และเหยียดสีผิว สหรัฐอเมริกา

Short Clip THE MOTIVE Update ธง และตราสัญลักษณ์ องค์กรเคลื่อนไหว สหรัฐอเมริกา

Short Clip THE MOTIVE Update ความเป็นของการแบ่งแยกสีผิวใน สหรัฐฯ ดร.ดวงยีหวา