Kak tee, penjaga Rumah Anak Yatim Nusantara, hidup untuk cita-cita anak yatim

di wilayah sempadan selatan atau kawasan yang dikenali sebagai Patani. Hingga kini, seramai 7,297 orang kanak-kanak…