กมธ.กฎหมายฯ มีมติส่ง ร่าง พ.ร.บ.อุ้มหาย-ซ้อมทรมาน ให้สภาพิจารณา

วิสัยทัศน์ร่วมของคณะกรรมาธิการฯ ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชน