ทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

ผศ.มัสลัน มาหะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับทัศนะต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ของเยาวชนปาตานี/ชายแดนใต้

รัฐธรรมนูญฅนจน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นี่ 2020 แล้วนะค่ะ

MOTIVE Topics “RSD of Patani People” เสียงฅนปาตานีเริ่มดังขึ้น . อังคาร 18 / 8 / 2020

.

MOTIVE Topics “วิกฤติ-โอกาสเศรษฐกิจ ชายแดนใต้ หลัง COVID-19” (11 / 8 / 2020)

MOTIVE Topics ลูกสาวแห่งท้องทะเล “เสียงเล็กๆ จาก…จะนะ” (14 / 7 / 2020)

MOTIVE Topics SEKOLAH MELAYU “Kebiasaan Terbaru” (7 / 7 / 2020)

MOTIVE Topics อับดุลเลาะ อีซอมูซอ “ความยุติธรรมที่ล่าช้า” (30 / 6 / 2020)

Short Clip THE MOTIVE Update การคุมตัวภายใต้กม.พิเศษ ต้องปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันการทรมานฯ

Short Clip THE MOTIVE Update สมาพันธ์ นศ.มุสลิม ร้องช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมาน

THE MOTIVE Update 26 มิ.ย. วันต่อต้านการทรมานสากล พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหาย