The Patani ร่อนหนังสือให้รัฐไทย, มาเลย์, BRN, ICRC และ UN หวังช่วยกันจัดการโควิดในพื้นที่ปาตานีได้สำเร็จ

The Patani มองโควิดระลอกล่าสุดค่อนข้างสาหัส อาจจะด้วยความรุนแรงของตัวมันเอง และการจัดการของภาครัฐเองด้วย

การจัดทำรายงานของ The Patani เกี่ยวข้องโดยตรงกับประยุทธ์ จันทร์โอชา

ฮากิมเผยว่า ที่มาของรายงานฯเป็นการส่งหนังสือ 5 ฉบับ ให้กับ 5 ฝ่าย ได้แก่ BRN, สมช., UN, ICRC และมาเลเซีย ซึ่งหลังจากได้ส่งหนังสือแล้ว